خضری مطرح کرد ؛

توانایی ایرانیان در مذاکرات تاثیرگذار

خضری با اشاره به توانایی ایرانیان در جنگ از زمان باستان تاکنون و مذاکرات تاثیرگذار ایرانیان، گفت: ایران به دنیا ثابت کرده که مذاکره کننده و جنگجوی قهاری است.

 خانه‌ملت؛ رسول خضری در واکنش به توئیت دونالد ترامپ مبنی بر اینکه «ایرانینباخته‌اند»، دوران ایران باستان، زمان ظهور اسلام و شأن نزول سوره رم را یادآور شد و گفت: زمانی که امپراتور ایران امپراتور رم را شکست داد مربوط است به زمانی که ایرانیان هنوز اسلام نیاورده بودند و رمی‌ها مسیحی بودند لذا خداوند برای تسلای خاطر ادیان ابراهیمی سوره رم را نازل فرمودند و بشارت داده شد که نگران نباشید شما در جنگ‌های بعد پیروز خواهید شد، آقای ترامپ باید این شکست تاریخی را مطالعه کند.

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در تاریخ معاصر، ایران در دوران جنگ تحمیلی در مقابل صدام ایستاد، صدامی که اکثر کشورهای اروپایی و در رأس آنها آمریکا، اسرائیل و انگلیس را همراه با خود داشت اما جمهوری اسلامی ایران جنگ را با سرافرازی به اتمام رساند.

وی افزود: ترامپ فردی تاجر است و خوی و خصلت سیاسی ندارد، از این رو جایگاه سیاسی آمریکا را در دنیا خراب کرد. به نظر می‌آید ترامپ با روش‌های قمارباز گونه دلارهایی را کسب کرد اما این میزان در برابر حیثیتی که از آمریکا بُرد ناچیز است.

خضری یادآور شد: ایران پهپاد آمریکایی را سرنگون کرد و آنها در مقابل ما نتوانستند هیچ اقدامی انجام دهند، ادعاهای دروغین آنها برای مردم جهان ثابت شده است. ترامپ با این پیام تویتری خود بر عدم توانایی در مذاکره به خصوص در مقابل با ایران مهر تایید زد.
وی  تصریح کرد: جمهوری اسلامی با مجموع اقداماتی که در دوران جنگ تحمیلی و جنگ‌های دوران باستان و مذاکرات انجام داده به دنیا ثابت کرده که مذاکره کننده و جنگجوی قهاری است و این توانایی در خون ایرانیان است./
 

برچسب ها

آمریکا، آمریکا و اروپا، اخبار برگزیده، استکبار آمریکا، جمهوری اسلامی ایران، جنگ