دو راهکار پیشنهادی برای کاهش پیک بار 1398 شبکه سراسری برق

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی راهکارهای پیشنهادی برای کاهش پیک بار 1398 شبکه سراسری برق پرداخت.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز طی گزارشی با عنوان « دو راهکار پیشنهادی برای کاهش پیک بار 1398 شبکه سراسری برق» آورده است؛ در چارچوب کلی به‌کارگیری روش‌های جدید پاسخگویی بار در کشور، این گزارش به پیشنهاد دو راهکار برای کاهش پیک بار سال 1398شبکه سراسری برق کشور می‌پردازد.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی راهکارهای پیشنهادی شامل الزام مشترکان دیماندی با قدرت قراردادی بیش از 2 مگاوات به کاهش دیماند مصرفی طی دوره اوج بار (خرداد ـ شهریور) به میزان 20 درصد نسبت به دیماند مصرفی سال 1397 و به‌کارگیری مولدهای غیرسنکرون موجود در کشور به‌ صورت سنکرون با شبکه طی دوره اوج بار است.

این گزارش می افزاید: برمبنای اطلاعات در دسترس، با اجرای راهکار اول، در‌مجموع 2.697 مشترک هدف در کشور وجود دارد که با محدود کردن قدرت مصرفی آنها به 80 درصد قدرت مصرفی در تابستان 1397، امکان کاهش پیک بار سال 1398 به میزان 2.118 مگاوات فراهم خواهد بود.

بر اساس این گزارش ، بررسی اجرای راهکار دوم با تحلیل اطلاعات گمرک نشان می‌دهد با فرض آنکه از 2.031 مگاوات مولد دیزلی وارد شده طی سال‌های 1376 تا 1396، میزان 1.693 مگاوات قدرت عملیاتی موجود باشد و با به‌کارگیری 226 مگاوات مولدهای گازسوز غیرسنکرون با شبکه، در‌مجموع حداقل 1.919 مگاوات از پیک بار شبکه با سنکرون کردن مولدهای غیرسنکرون موجود تأمین خواهد شد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح می کند که بررسی اقتصادی نشان می‌دهد تأمین 1.919 مگاوات از پیک بار با توسعه شبکه مستلزم بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید (شامل 5/2 میلیارد دلار هزینه احداث خط و پست) است. هزینه استهلاک سالیانه سرمایه‌گذاری در خط و پست از 50 درصد هزینه سوخت سالیانه مولدهای دیزلی با قیمت فوب خلیج فارس بوده و قیمت تمام شده برق بیش از 2 برابر قیمت برق مولدهای دیزلی خواهد بود.

گفتنی است با عنایت به جزء «1» بند «ب» محدوده راندمان مولدهای دیزلی یا گازسوز، یک پیش‌نیاز اساسی برای اجرای طرح پیشنهادی، اصلاح ماده (44) قانون برنامه ششم توسعه کشور است به نحوی که امکان صدور موافقت اصولی و مجوز احداث برای نیروگاه‌های با راندمان بیشتر از 40 درصد فراهم شود که در حال حاضر با توجه به تکنولوژی‌های موجود در شرکت مپنا قابل دستیابی است.

برچسب ها

آمارهای برق ایران، ایستگاه برق، بحران برق، بررسی تولید خودرو برقی در ایران، برق، برق رسانی