غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی مطرح کرد ؛

شرایط قرارداد های کاری در حوزه اشتغال

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه برخی از قراردادهای کاری ریشه در برده داری دارد،گفت: شرایط بد اقتصادی فضا را برای سوء استفاده کارفرمایان از کارگران فراهم کرده است بنابراین نباید اجازه داد، قراردادهای یکطرفه در حوزه قراردادهای کاری جولان بدهند.

  خانه ملت ؛ غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره شرایط قرارداد های کاری در حوزه اشتغال ،گفت: دولت برای جلوگیری از تبعیض میان کارفرما وکارگران الزامی است که در زمینه قراردادهای کاری شفاف سازی کند و لازمه این مهم تدوین لایحه خاص و ویژه برای حمایت از حقوق کارگران در قبال کارفرمایانی است که حق کارگران این اقشار زحمتکش را نادیده می گیرند.

اثر بخشی در حوزه اشتغال نیازمند رفع تبعیض حقوقی کارگران است

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اثربخشی در حوزه اشتغال نیازمند رفع تبعیض حقوقی کارگران است تصریح کرد: نباید اجازه داد برخی ها با ایجاد روزنه در قراردادهای کاری حقوق کارگران را پایمال کنند.

لزوم بازنگری در قراردادهای یکطرفه و ظالمانه به سبک برده داری

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه نباید قانون کار میان کارگر و کارفرما به نوعی تعیین شود که فضای انحراف برای افراد فراهم باشد افزود: قراردادهای سفید امضا، قراردادهای یکطرفه و ظالمانه به سبک برده داری باید از حوزه اشتغال کشور برچیده شود تا بتوان امنیت شغلی را به حوزه اشتغال بازگرداند.

برخی از قراردادهای کاری ریشه در برده داری دارد

عضو فراکسیون تولید واشتغال مجلس با بیان اینکه برخی از قراردادها در حوزه اشتغال برده داری است یادآورشد: شرایط بد اقتصادی کشور متاسفانه موجبات سوءء استفاده برخی از افراد در فضای کاری را ایجاد کرده است بنابراین نبایداجازه داد کارفرماها در حوزه اشتغال با قرار داد یکطرفه شرایط حقوقی کارمندان را تضعیف کند./
 

برچسب ها

اجرای قانون، اخبار برگزیده، اشتغال، اشتغال جوانان، اشتغال دانش آموختگان، اشتغال زایی، اصلاح قانون کار