کمالی پور مطرح کرد ؛

رفتار غیرقابل پیش بینی ترامپ در حوزه عملکرد مسائل حقوقی و بین المللی

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: ترامپ با این اقدامات سخیفی که در مورد کودکان مهاجران انجام می دهد،بزرگترین ناقض حقوق بشر است.

  خانه ملت؛ یحیی کمالی پور با اشاره به موضوع جداکردن کودکان مهاجر از والدینشان بنابر سیاست های مهاجرتی ترامپ، گفت: از زمانی که ترامپ رو کار آمد آمد و سکان ریاست جمهوری آمریکا را در دست گرفته، به تمام قوانین و مقررات حاکم بر جامعه جهانی پشت پا زده است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس افزود: این تنها خلاف قانونی نیست که ترامپ انجام می دهد، منشور حقوق کودک، حقوق کودکان به عنوان یک امر مسلم در دنیا مورد پذیرش همه کشورها مورد تایید قرار داده است،که ترامپ آن را نادیده می گیرد.

حقوق بشر سازمان ملل به شرایط کودکان مهاجر در آمریکا بپردازد

وی با بیان اینکه جدایی کودکان مهاجر از خانواده هایشان به یک معضل تبدیل شده است، تاکید کرد: حتی کشورهایی که خیلی هم انتظاری از آنها نداریم عضو کنوانسیون حقوق کودک هستند و با پذیرفتن مقررات مرتبط با امور کودکان آن را رعایت می‌کنند.

کمالی پور با بیان اینکه ترامپ بخش‌هایی از مرز آمریکا با مکزیک را دیوار کشیده و بسیاری از کودکان را از مادرانشان در مرز جدا کرده است، مطرح کرد: بسیاری از کودکان و زنان مهاجر در مرز آمریکا بدون بهداشت، امنیت و غذای کافی زندگی می‌کنند و وضعیت بسیار نامناسبی دارند.

رفتار غیرقابل پیش بینی ترامپ در حوزه عملکرد مسائل حقوقی و بین‌المللی

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دولتمردان آمریکایی معتقدند که اقدامات ترامپ به وجهه آمریکا در دنیا لطمه وارد کرده است، ادامه داد: متاسفانه کشور آمریکا مدعی ریاست بر کشورهای دنیا است و از طرفی خودش را داعیه دار اجرای حقوق بشر می داند و کشورهای دیگر را ضدحقوق بشر می خواند با آنها برخورد می‌کند، خودش بزرگترین ناقض حقوق بشر در دنیا قلمداد می شود.

وی با بیان اینکه ترامپ با این اقدامات سخیفی که در دنیا انجام می‌دهد، بزرگترین ناقض حقوق بشر است، خاطرنشان کرد: اگر مسائل حقوقی بین المللی را کنار بگذاریم، این مسائل از نظر اخلاقی و از نظر انسانی مورد قبول نیست، چطور یک انسان می تواند این کارها را انجام دهد؟

ترامپ ارکان حاکم بر جامعه جهانی را به مخاطره انداخته است

وی با بیان اینکه گزارش ها از مرگ مهاجران و رهاکردن کودکان مهاجر در شرایط ناگوار حکایت دارد، ادامه داد: رفتار ترامپ در حوزه عملکرد مسائل حقوقی و بین‌المللی غیرقابل پیش بینی است و به نظر می‌آید که ابایی هم نداشته باشد از این کاری که انجام می دهد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه دولت آمریکا والدین کودکان مهاجر را با اتهام تلاش برای ورود غیرقانونی به آمریکا، نقض قوانین مهاجرتی یا ارتکاب جرم و بهانه های مختلف متهم و آنها را بازداشت کرده است، تصریح کرد: ترامپ در واقع با این اقدامات، ارکان حاکم بر جامعه جهانی را به مخاطره انداخته و به اصول تنظیم شده جامعه جهانی خدشه وارد کرده است./

پایان پیام
 

برچسب ها

آمریکا، آمریکا و اروپا، اخبار برگزیده، حقوق کودک، زنان و کودکان، مهاجرت، نرخ مهاجرت