امینی مطرح کرد ؛

رفتارهای ضد حقوق بشری ترامپ

امینی گفت: شورای حقوق بشر سازمان ملل برای حفظ حیثیت خودش هم شده، باید دست به اقداماتی بزند و باید بیانیه، قطعنامه و یا رایزنی در مقابل رفتارهای ضد حقوق بشری ترامپ انجام دهد.

 خانه ملت؛ سلام امینی با اشاره به رفتارهای ضد حقوق بشری ترامپ،گفت: آمریکا یک استراتژی دارد که بر مبنای منافع خودش طراحی کرده است و برایش هم مهم نیست که در این سیلی که پیش می‌برد، چه حقوقی در دنیا پایمال شود.

وی افزود: از همه بدتر اینکه یک شخصیت نامتعادلی به نام ترامپ، از دوسال پیش بر مسند قدرت آمریکا سوار شده است و همه سیاست‌های معمول آمریکا را در داخل و خارج دچار بی تعادلکرده است.

عضوکمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رفتارهای ترامپ به نوعی با شعارهای بشردوستانه آمریکا و شعارهای حقوق بشر آمریکا در تناقض آشکار است، مطرح کرد: آمریکایی ها از یک طرف شعار حمایت از حقوق کودکان، حقوق بشر، آزادی و بسیاری از مسائل را می‌ دهند و شعارهای دهان پرکنی مطرح می‌کنند و از طرف دیگر حقوق مسلمی که در تمام دنیا و در تمام منشورهای بین الملل حقوق زنان و کودکان به رسمیت شناخته شده است، را نقض می کند.

امینی ادامه داد: از این رو هیچ کجای دنیا در طول تاریخ کسی سراغ ندارد که یک مسئولی در این سطح اتفاقی بیفتد و دخالت نداشته باشند؛ اینکه کودک شیرخواره را از مادرش جدا کنند و به هر حال در یک منطقه دیگر پرورش بدهند، با کدام منشور بین المللی و با قانون چه کشوری همخوانی دارد؟ متاسفانه ترامپ از وقتی سر کار آمده حلاف موازین حقوق بشری رفتار می کند و ادعاهایی هم دارد.

نماینده مردم ایلام، ایوان و چرداول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سکوت شورای حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرد: شورای حقوق بشر سازمان ملل در بسیاری از موارد معلوم الحال است و در بسیاری از موارد تحت تأثیر آمریکایی‌ها است.
امینی  تصریح کرد: شورای حقوق بشر سازمان ملل به هر حال برای حفظ حیثیت خودش هم شده ،باید دست به اقداماتی بزند و باید بیانیه، قطعنامه‌ و یا رایزنی انجام دهد و حتی اگر شد به مجمع عمومی موضوع را بکشاند و به نوعی این رفتارهای ضد حقوق بشری ترامپ را اگر هم نمی تواند آن را عملیاتی کند؛ وظیفه اش این است که در مقابل آن موضع گیری کند./

پایان پیام

برچسب ها

آمریکا، آمریکا و اروپا، اخبار برگزیده، ایالات متحده، حقوق بشر، متحدان اروپایی آمریکا، ملل متحد