در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

نحوه اخطار در قراردادهای تجاری مشخص شد

با تصویب نمایندگان به موجب ماده ۹ و ۱۰ قرادادهای تجاری، نحوه اخطار در قراردادهای دوجانبه مشخص شد.

 خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد لایحه تجارت اعاده از شورای نگهبان با ماده 9 این لایحه با 161 رأی موافق، 55 رأی مخالف از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 9 این لایحه آمده است: در این قانون «هویت» شامل نام، نام خانوادگی و شماره ملی برای اشخاص حقیقی و نام و شماره انحصاری برای اشخاص حقوقی است.

دادگاه شامل هر دیوان داوری نیز می شود. نوشته شامل هر چیزی است که حاوی ثبت اطلاعات موجود در خود و قابل تکثیر به شکل ملموس باشد.

فقط در ماده 9 این لایحه واژه محسوس به جای ملموس تغییر کرد.

همچنین نمایندگان ماده 10 این لایحه را نیز با 165 رأی موافق، 49 رأی مخالف از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

بر اساس ماده ۱۰؛ کلیه اخطارهای مقرر شده در مواد این قانون متناسب با وسایل ارتباطی در دسترس با توجه به اوضاع و احوال قابل انجام است.

تبصره - مقصود از اخطار هر بیانیه، تقاضا، درخواست با ابراز قصد دیگر است.


حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت توضیحاتی داد واینکه در این ماده هشدار جنبه قهری دارد و نمی شود به عنوان اخطار آن را قبول کرد. معنی کلمه و واژه ابلاغ از هر جهت باید جامع تر باشد، واژه ابلاغیه به جای اخطارها اگر درج شود جامع تر است.

همچنین نمایندگان با ماده 11 این لایحه با 146 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۱۱ - اخطار از زمان وصول به مخاطب قانونا واجد اثر است. اطلاع شفاهی مخاطب، تحویل اخطار به محل فعالیت مخاطب یا نشانی پستی وی از مصادیق وصول اخطار است.

تبصره - چنانچه یکی از طرفین بیش از یک محل فعالیت داشته باشد، تحویل اخطار به محلی که با توجه به اوضاع و احوال مسلم یا به موجب توافق طرفین قبل از انعقاد قرارداد، نزدیکترین ارتباط را با قرارداد با اجرای آن داشته باشد از مصادیق وصول اخطار است./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، صحن علنی، قرارداد