در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

تعریف قرارداد تعهد یک طرفه مشخص شد

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن تصویب ماده ۷ و ۸ لایحه تجارت تعریف قرارداد تعهد یک طرفه را نیز مشخص کردند.

  خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد لایحه تجارت اعاده از شورای نگهبان با ماده 7 این لایحه با 154 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 7 این لایحه آمده است: تعهد یک طرفه قراردادی است که به موجب آن یک طرف (متعهد) به دیگری (ذینفع) در دوره زمانی مشخص حق انتخاب انعقاد قراردادی را میدهد که عناصر ضروری آن تعیین شده و فقط اراده ذینفع برای تشکیل آن ابراز نشده است. لغو تعهد یک طرفه در دوره زمانی تعیین شده برای ذی نفع جهت اعمال حق مانع انعقاد قرارداد تعهدشده نیست. قرارداد با شخص ثالث آگاه به وجود تعهد یک طرفه که به سبب آن تعهد مذکور نقض شده است، باطل است.

همچنین نمایندگان ماده 8 این لایحه را با 131 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده ۸ این لایحه؛ در تفسیر این قانون باید به ویژگی تجارتی آن و هدف قانون شامل ایجاد وحدت رویه در اعمال مقررات تجارتی توجه شود./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، تجارت، صحن علنی