در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

طرفین قرارداد مسئول اعتمادسازی برای یکدیگر در جریان انعقاد قراردادها شدند

نمایندگان مجلس طرفین قراردادها را مسئول اعتمادسازی برای یکدیگر در جریان انعقاد قرارداد و در صورت نیاز جبران خسارت کردند.

  خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعاده شده بود با ماده 12 این لایحه با 152 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۲ آمده است: طرفین مکلفند در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد، اصل حسن نیت و عمل منصفانه در تجارت را رعایت کنند. طرفین نمی توانند بر خلاف مفاد این ماده توافق کنند.

همچنین نمایندگان با 153 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه با ماده 13 این لایحه موافقت کردند.

ماده ۱۳ می گوید: رعایت حسن نیت به وسیله طرفین مفروض است، مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.

در ادامه نیز نمایندگان با 146 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه با ماده 14 این لایحه موافقت کردند.

در ماده 14 نیز آمده است: هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد نباید ناهماهنگ با تلقی ای که خود برای طرف دیگر ایجاد کرده است، عمل کند. اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجادشده اقداماتی را انجام دهد با هزینه هایی را متحمل گردد، شخصی که وضع مذکور را ایجاد نموده، مسؤول خسارات وارد شده است./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، تجارت، صحن علنی