در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

شرایط معامله به وسیله شخص ثالث تعیین شد

نمایندگان مردم در مجلس ضمن تصویب ماده ۲۱ لایحه تجارت، شرایط انعقاد معامله به وسیله شخص ثالث یا براساس ضابطه ای معین را تعیین کردند.

خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 3 شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت – قراردادهای تجارتی اعاده شده از شورای نگهبان با ماده 21 این لایحه با 132 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۲۱ این لایحه طرفین می توانند توافق کنند مبلغ معامله به وسیله شخص ثالث یا بر اساس ضابطه ای معین تعیین شود. هرگاه تعیین مبلغ به شخص ثالث واگذار شده باشد، شخص مذکور باید در تعیین مبلغ به نحو متعارف عمل کند چنانچه ثالث نخواهد یا نتواند مبلغ را تعیین کند، مبلغ مذکور به نحو متعارف تعیین می شود. چنانچه توافق شده باشد مبلغ معامله بر اساس ضابطه ای تعیین شود که دیگر وجود ندارد یا قابل دسترس نیست، نزدیکترین ضابطه معادل با ضابطه مورد توافق باید جایگزین شود./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، بیمه شخص ثالث، صحن علنی