در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

متعهد در قرارداد تجاری در صورت وصول اخطار، فقط با ایفای تعهد برای منتقل الیه از تعهد خود بری می شود

نمایندگان مجلس تصویب کردند در قراردادهای تجاری تا زمانی که متعهد اخطاری از متعهدله مبنی بر انتقال حق دریافت نکرده است با انجام تعهد برای انتقال دهنده از تعها۔ خود بری می شود.

 خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 4 شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده 30 این لایحه با 156 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۳۰ این لایحه تا زمانی که متعهد اخطاری از متعهدله مبنی بر انتقال حق دریافت نکرده است با انجام تعهد برای انتقال دهنده از تعها۔ خود بری می شود. پس از اینکه شخص متعهد اخطار مزبور را وصول کرد، فقط با ایفای تعهد برای متقل الیه از تعهد خود بری می شود. اگر حق واحدی به طور متوالی به دو یا چند شخص انتقال یافته باشد، شخص متعهد با ایفای تعهد مطابق با توالی دریافت اخطارها از تعهد خود بری می شود.

همچنین نمایندگان در ادامه با ماده 31 لایحه مذکور با 157 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۱ نیز آمده است؛ در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله متعهد ممکن نیست، چنانچه متعهدله از دادگاه اجبار متعهد به اجرای قرارداد را تقاضا کند، دادگاه می تواند به درخواست متعهدله، در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم، به تناسب موضوع تعهد، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجراء نکند، مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاح قانون تجارت، صحن علنی