در ششمین شورای تخصصی حمل و نقل مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفت؛

بازنگری طراحی راه های شهری بعد از 20 سال

در ششمین جلسه شورای تخصصی حمل و نقل مرکز پژوهش های مجلس موضوع ارزیابی توان سرمایه گذاری کشور های توسعه یافته و ایران در زیر ساخت های حمل و نقل مورد بحث قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ششمین جلسه شورای تخصصی حمل و نقل مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان تنها مرجع بحث و بررسی امور مشترک بین حمل و نقل درون شهری و برون شهری در زمینه مسافری و باری کشور با حضور متولیان، مدیران، خبرگان و صاحب‌نظران حمل و نقل درون شهری و برون شهری در ساختمان مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

بنابراین گزارش در این جلسه موضوع ارزیابی توان سرمایه گذاری کشورهای توسعه یافته و ایران در زمینه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و همچنین بررسی توان اقتصاد ملی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی نظیر قطارهای سریع‌السیر با محوریت ظرفیت‌های اقتصاد ملی، مورد بحث قرار گرفت.

شایان ذکر است در این نشست همچنین به سهم 0/9 درصدی تولید ناخالص داخلی در ایران جهت حمل و نقل اشاره و تصریح شد که از آنجائی که تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به برخی کشورها عدد پایینی است، توان کشور ما در ایجاد زیرساخت‌های جدید و نگهداری از زیرساخت‌های موجود عدد بسیار پایینی است و این عدد اندک نیز بر مبنای اولویت‌های واقعی تخصیص داده نمی‌شود.

بر اساس این گزارش در این نشست همچنین با اشاره به اعتبار قابل تخصیص به بخش حمل‌و‌نقل، عنوان شد که براساس این شرایط، نمی‌توان وقوع اتفاق خاص و فوق العاده‌ای را برای انجام پروژه‌های حمل‌و‌نقلی متصور شد و برای افزایش سهم سرمایه‌گذاری در توسعه زیر ساخت‌های حمل‌و‌نقل باید توان اقتصاد افزایش پیدا کند.

همچنین در این جلسه تاکید شد که در عرصه حمل و نقل کشور باید پروژه‌هایی اجرا شود که تاثیر آن بر رشد اقتصاد ملی از پیش تعیین شده و اثر مثبت آن قطعی باشد و براین اساس پروژه‌ای بدون در نظر گرفتن منابع تعریف نشود، ضمن آنکه پروژه‌های ناتمام در این بخش نیز باید تعیین و تکلیف شود.

بازنگری طراحی راه‌های شهری بعد از 20 سال

بر اساس گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی موضوع دیگری که در ششمین جلسه شورای تخصصی حمل و نقل مرکز پژوهش های مجلس شد، امکان‌سنجی و بازنگری آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری بر اساس اصول حمل‌ونقل پایدار بود.

شایان ذکر است در ادامه این نشست طرح بازنگری آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری ایران با توجه به اینکه از سال 1375 مورد ارزیابی قرار نگرفته، مطرح و بررسی شد./
پایان پیام

برچسب ها

انرژی و حمل و نقل، بودجه حمل و نقل، تجهیزات حمل و نقل، توسعه حمل و نقل، حمل و نقل، حمل و نقل در برنامه ششم توسعه