در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

امکان درخواست تضمین به متعهد له در صورت ظن بر عدم اجرای تعهدات اساسی داده شد

نمایندگان مجلس مقرر کردند تا در صورتی که ظن متعارف مبنی بر اینکه متعهد علیه امکان اجرای تعهدات اساسی خود را ندارد، از طرف مقابل تضمین بخواهد.

  خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه (4 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (32) آن با 143 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 32 آمده است: چنانچه نماینده، به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد با هویت منوب عنه را افشاء ننماید، طرف مقابل می تواند علاوه بر اصیل، اجرای قرارداد را از نماینده نیز مطالبه کند.

همچنین نمایندگان با ماده (33) آن با 157 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 33 آمده است: چنانچه نماینده به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد و هویت منوب عنه را افشاء نماید، طرف مقابل فقط می‌تواند اجرای قرارداد را از اصیل مطالبه کند، مگر این که نماینده نیز صریح یا ضمن اجرای قرارداد را تعهد نموده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده (34) آن با 152 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 34 آمده است: چنانچه پیش از تاریخ اجرای تعهد، با توجه به اوضاع و احوال، ظن متعارف وجود داشته باشد که یکی از طرفین تعهدات اساسی خود را در تاریخ مقرر اجراء نخواهد کرد، طرف دیگر می تواند خواستار ارائه تضمین متناسب برای اجرای تعهد باشد و با ارائه آن از اجرای تعهدات خویش خودداری کند. اگر تضمین متناسب در مدت زمان متعارف ارائه نشود، طرف دیگر می تواند قرارداد را فسخ کند. با وجود این، چنانچه عدم اجرای تعهدات اساسی یکی از طرفین در تاریخ مقرر قطعی باشد، تقاضای ارائه تضمین لازم نیست و طرف دیگر می‌تواند رأسا قرارداد را فسخ کند./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، تجارت، صحن علنی