در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

تکالیف دلال در قانون تجارت مشخص شد

نمایندگان مردم در مجلس تکالیف دلالان را در قانون تجارت مشخص کردند.

  خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه (4 شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده 45 این لایحه با اکثریت آرا موافقت کردند.

براساس ماده 45 این لایحه؛ دلال در مقابل هر یک از طرفین مسوول خسارات ناشی از تقصیر خود است.

در ادامه نمایندگان با ماده 46 این لایحه با 130 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 46 نیز آمده است؛ دلال باید اطلاعات صحیح و کاملی را در مورد جزئیات معاملات مرتبط با موضوع دلالی به طرفین معامله ارائه کند، حتی اگر دلالی را فقط برای یکی از طرفین انجام دهد.

همچنین نمایندگان با ماده 47 این لایحه با 136 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 47 این لایحه؛ دلال نمی تواند از سوی یکی از طرفین معامله وجهی را دریافت، دینی را تأدیه و یا اینکه تعهدات وی را اجرا کند، مگر اینکه چنین اجازه ای داشته باشد.

در ادامه نمایندگان با ماده 48 این لایحه با 128 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 48 لایحه تجارت نیز ذکر شده که دلال مسوول حفظ و نگهداری کلیه اشیا و اسنادی است که ضمن معاملات به او تسلیم می شود، مگر اینکه ثابت کنند تلف اشیا یا اسناد مذکور ناشی از علتی است که به شخص او یا کارکنان وی مستند نیست./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاح قانون تجارت، تجارت، دلال، دلال ها، صحن علنی