در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

حق العمل کار در صورت تقلب مستحق حق العمل نیست

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تعریف اجرت و حق العمل کار، تصویب کردند که حق العمل کار در صورت تقلب مستحق حق العمل نیست.

  خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه ( 4 شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده 82 این لایحه با 134 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۸۲ آمده است؛ مفاد ماده (۵۷) این قانون درباره میزان حق العمل نیز مجری است. حق العمل کار در صورتی مستحق حق العمل است که معامله اجراء شده یا عدم اجرای آن به آمر مستند باشد. اگر معامله به علل دیگری که مستند به حق العمل کار نیست، اجراء نشود، حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است که عرف تجارتی محل اجرای حق العملکاری معین می کند

وکلای ملت در ادامه به بررسی ماده 83 پرداخته و آن را با 133 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

همچنین در ماده ۸۳ نیز آمده است؛ هزینه هایی که مصرف آن برای انجام حق العمل کاری ضروری بوده است، حتی در صورت عدم استحقاق حق العمل نیز قابل مطالبه است، مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

همچنین در جریان بررسی ماده 84 این لایحه نمایندگان آن را با 137 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

همچنین در ماده 84 نیز آمده است؛ در موارد مذکور در ماده (۷۷) این قانون، حق العمل کار مستحق حق العمل و مخارج عادی حق العمل کاری است و باید قیمت را طبق نرخ بازار در روز انجام حق العملکاری منظور کند./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاح قانون تجارت، تجارت، صحن علنی