در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

حق العمل کار مسئول اجرای تعهدات طرف معامله نخواهد بود

نمایندگان مجلس، حق العمل کار را مسئول اجرای تعهدات طرف معامله تعیین نکردند.

 خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر روزدوشنبه( 4 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (80) آن با 137 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 80 آمده است: در مواردی که حق العمل کار خود نمی تواند طرف معامله واقع شود، مکلف است طرف معامله را به آمر معرفی نماید.

همچنین نمایندگان با ماده 81 این لایحه نیز با 135 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 81 آمده است: حق‌العمل کار در مقابل آمر مسؤول اجرای تعهدات طرف معامله نیست، مگر اینکه مجاز به معامله به اعتبار نباشد یا خود طرف معامله را ضمانت کرده باشد یا در قرارداد آمر و حق العمل کار مسؤولیت او مقرر شده باشد یا عرف تجارتی محل او را مسؤول بشناسد./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، تجارت، صحن علنی