در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

تعریف حق العملکاری در قانون تجارت مشخص شد

نمایندگان مردم در مجلس، تعریف موضوع حق العملکاری را در قانون تجارت و قراردادها مشخص کردند.

  خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی روز (دوشنبه 4 شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده 67 این لایحه با 139 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 67 آمده است؛ حق العملکاری عقدی است که به موجب آن شخصی در مقابل دیگری (آمر) تعهد میکند که به نام خود و حساب او معامله نماید.

در ادامه نمایندگان با ماده 68 این لایحه با 141 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین ماده ۶۸ اذعان می دارد؛ حق العمل کار باید آمر را از اقدامات خود آگاه کند و در صورت انجام دادن معامله به فوریت مراتب را با ذکر مشخصات و زمان معامله به او اطلاع دهد.

همچنین در جریان بررسی ماده 69 این لایحه نمایندگان آن را با 138 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده 69 این لایحه حق العمل کار مکلف به بیمه کردن موضوع معامله نیست، مگر اینکه آمر دستور داده یا قانون مقرر کرده باشد.

وکلای ملت در ادامه به بررسی ماده 70 پرداخته و آن را با 134 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

ماده ۷۰ نیز بیان می دارد حق العمل کار مسؤول جبران کلیه خساراتی است که از تقصیر یا تقلب او ناشی می شود./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاح قانون تجارت، تجارت، صحن علنی