در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

دلالی معاملات ممنوع اجرت ندارد

نمایندگان مجلس مقرر کردند تا دلالان معاملات ممنوعه اجرتی دریافت نکنند.

خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی نوبت عصرروز دوشنبه( 4 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (60) آن با 141 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 60 آمده است: مخارجی که دلال در اجرای دلالی با إذن یا اجازه آمر متحمل شده است، حتی در صورت عدم انعقاد معامله تیز، قابل مطالبه است.

همچنین نمایندگان با ماده 61 این لایحه نیز با 147 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 61 آمده است: اجرت و مخارج دلال بر عهده طرفی است که او را مأمور می کند، مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده 62 این لایحه نیز با 138 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 62 آمده است: در صورتی که معامله اقاله یا به استناد یکی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه اجرت از دلال سلب نمی شود، مشروط بر اینکه اقاله با فسخ معامله به دلال مستند نباشد.

همچنین نمایندگان با ماده 63 این لایحه نیز با 136 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 63 آمده است: دلالی معاملات ممنوع اجرت ندارد./

پایان پیام

اخبار برگزیده

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاح قانون تجارت، تجارت