در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

تعیین دستمزد دلال در قراردادهای تجاری

نمایندگان مجلس شرایط تعیین دستمزد دلال در قراردادهای تجاری را مشخص کردند.

 خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه (4 شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده 57 این لایحه با 143 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۵۷ این لایحه آمده است؛ میزان اجرت دلال به موجب قرارداد تعیین می شود. در صورت وجود تعرفه مصوب مراجع ذی صلاح، میزان اجرت دلال نباید از تعرفه مذکور بیشتر باشد.

همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی ماده 58 پرداخته و این ماده را نیز با 140 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۵۸ لایحه مذکور؛ دلال نمی تواند اجرت را مطالبه کند، مگر معامله به وساطت او منعقد شود.

نمایندگان همچنین ماده 59 لایحه تجارت را با 141 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده ۵۹ نیز آمده است؛ هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد: دلال پس از حصول شرط، مستحق اجرت است./

پایان پیام

 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاح قانون تجارت، تجارت، صحن علنی