جمالی نوبندگانی مطرح کرد ؛

استفاده نامشروع آمریکا از سازمان های بین المللی علیه ایران

عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: انتخاب هر فرد برای مدیرکل شدن آژانس بین المللی اترژی اتمی برای ما اهمیت چندانی ندارد، زیرا این فرد برای ماندگاری خود مجبور است تا رای اعتماد آمریکا را داشته باشند.

خانه ملت ؛ محمدجواد جمالی نوبندگانی در این خصوص که بعد از مرگ مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی آیا احتمال اینکه فردی روی کار آید که ضد ایران باشد گفت: کسی که مدیر کل این سازمان می شود بدون شک بدون تایید آمریکا نمی تواند این سمت را داشته باشد و به نحوی باید سرسپردگی خود را به آمریکا نشان دهند.

پرونده هسته ای ما در آژانس موضوع سیاسی است

جمالی نوبندگانی ادامه داد: آقای البرادعی که امروز صحبت های بسیار خوبی انجام می دهد در زمان مدیریت خود نیز سمت و سویش بیشتر به نفع آمریکا بود، بنابراین موضوع پرونده هسته ای ما موضوع فنی در آژانس نیست بلکه موضوع سیاسی است. آژانس باید از لحاظ فنی در آژانس بررسی شود در حالی که پرونده هسته ای ما در آژانس به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است.

استفاده نامشروع آمریکا از سازمان های بین المللی علیه ایران

وی با اشاره به اینکه در چندسال گذشته هر ماه یکبار آژانس از ما درخواست ارائه گزارش می کرد که با این کار به بازار ما تنش وارد می کردند افزود: آمریکا از سازمان های بین المللی علیه ما استفاده نامشروع می کند و چنانچه نتواند علیه ما کاری انجام دهد از آن معاهده یا سازمان خارج می شود.

مدیرکل شدن آژانس بین المللی اترژی اتمی جدید مجبور به کسب اعتماد آمریکاست

عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی افزود: در این خصوص انتخاب هر فرد برای مدیرکل شدن آژانس بین المللی اترژی اتمی و سازمان هایی از این قبیل برای ما اهمیت چندانی ندارد، زیرا این افراد برای ماندگاری خودشان مجبور هستند تا رای اعتماد آمریکا را داشته باشند.

یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که در اول دسامبر سال ۲۰۰۹ مقام مدیر کلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پس از محمد البرادعی برعهده گرفت وی در تاریخ ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۹ (31 تیرماه 98)، در سن ۷۲ سالگی درگذشت./

 

برچسب ها

آمریکا، آمریکا و اروپا، اخبار برگزیده، انرژی هسته ای، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، توافق هسته ای، حقوق هسته ای، سازمان ملل، سلاح هسته ای