مقصودی مطرح کرد ؛

مبنای بخشودگی جرائم اضافه مصرف از چاه های آب کشاورزی

نماینده مردم سبزوار با بیان اینکه کشاورزانی که از چاه های آب خود اضافه برداشت داشته اند با مبالغ ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان جریمه شده اند، گفت: جریمه برخی از کشاورزان شامل بخشودگی شده اما مبنای این بخشودگی ها مشخص نیست.

 خانه ملت ؛ حسین مقصودی در خصوص وضعیت کشاورزی در کشور، گفت: در زمان جنگ به چغندر کاران هدیه و پاداش اختصاص پیدا می‌کرد اما در حال حاضر به این دسته از کشاورزان پاداشت و یارانه پرداخت نمی‌شود به جای دریافت مطالبات قانونی مجبور به دریافت کنجاله است.

بذر چغندر با تاخیر سه ماهه به دست کشاورزان رسید

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید بذر مورد نیاز چغندر کاران به موقع تحویل داده شود سال گذشته این موضوع با تاخیر سه ماهه صورت گرفت و موجب افت کیفیت محصول برداشتی شده است، ادامه داد: به دلیل پایین بودن کیفیت محصول چغندر، کارخانه‌های تولید قند از مطالبات کشاورزان درصدی را کاهش می‌دهند.

تخصیص ارز دولتی به واردات نهاده‎‌ها متوقف شود

وی با تاکید بر اینکه دامداران و مرغ داران در زمینه تامین نهاده‌های مورد نیاز خود دچار مشکل هستند، عنوان کرد: تخصیص ارز 4 هزار 200 تومانی به واردات نهاده‌هایی مورد نیاز مرغداران و دامداران باید متوقف شود زیرا این نهاده‌ با نرخ ارز دولتی به دست مرغداران و دامداران نمی‌رسد.

اگر قرار است مردم در روستاها ساکن باشند و اشتغالزایی کنند باید به آنها اجازه ساخت و ساز داده شود
مقصودی با بیان اینکه کشاورزانی که از چاه‌های آب خود اضافه برداشت داشته‌اند با مبالغ 50 تا 100 میلیون تومان جریمه شده‌اند، گفت: جریمه برخی از کشاورزان شامل بخشودگی شده اما مبنای این بخشودگی‌ها مشخص نیست.

روستاها توسط منابع طبیعی محصور شده‌اند

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اینکه روستاها توسط اداره منابع طبیعی محصور شده و اجازه ساخت و سازهای جدید و دامپروری داده نمی‌شود، افزود: اگر قرار است مردم در روستاها ساکن باشند و اشتغالزایی کنند باید به آنها اجازه ساخت و ساز داده شود در غیر این صورت جاده‌های آسفالت شده به مسیری برای کوچ روستائیان به شهرها تبدیل می‌شوند./
 

برچسب ها

آب کشاورزان، اخبار برگزیده، اراضی کشاورزی، ارزش واردات، اعتبارات صادراتی، اقتصاد روستا