در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

موافقت مجلس با اصلاح بخشی از مواد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

نمایندگان مجلس با اصلاح بخشی از مواد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی جهت رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند.

 خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دوشنبه (11 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اعاده شده از سوی شورای نگهبان، با اصلاح ماده یک این لایحه با 142 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده یک به شکل زیر اصلاح شد: به منظور جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، براساس ضوابط مقرر در ماده 2 این قانون تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی ساختمان، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون صندوق نامیده می شود قرار می گیرد.

همچنین نمایندگان در بررسی لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اعاده شده از سوی شورای نگهبان، با اصلاح ماده 2 این لایحه با 147 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 3 به شکل زیر اصلاح شد: سقف تعهد صندوق و حق بیمه مربوطه برای کلیه ساختمان ها متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور، شهری و یا روستایی بودن و نوع ساختمان اعم از خشتی، آجری، اسکلت فلزی، بتنی، حداکثر تا پایان دی ماه هرساله به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و سازمان مدیریت بحران کشور توسط شورایعالی بیمه تعیین می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد، سطح زیربنای ساختمان تاثیری در حق بیمه پایه و سقف تعهد صندوق ندارد. مالکان ساختمان ها می توانند در صورت تمایل به افزایش پوشش بیمه ای، ساختمان خود اقدام به خرید بیمه تکمیلی حوادث طبیعی کنند.

نمایندگان با اصلاح ماده 5 این لایحه با 148 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده (5) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح شد: ماده 5 - درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. خزانه داری کل کشور موظف است ظرف یک هفته پس از وصول، مبالغ مذکور را به صندوق واریز نماید؛ الباقی حق بیمه پایه توسط دولت در ابتدای هر سال از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن مستقیما به حساب صندوق پرداخت می شود.

تبصره- حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه ای افزایش یابد که ظرف مدت ده سال از آغاز اجرای این قانون، سهم مالکان به نود درصد( ۹۰٪) و سهم دولت به ده درصد (۱۰) برسد.

نمایندگان با اصلاح ماده 6 این لایحه با 148 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 6 به شرح زیر اصلاح شد:

بیمه مرکزی ایران موظف است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند. دولت موظف است سالانه دوازده درصد (۱۲٪) از محل اعتبار ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن بودجه سازمان مدیریت بحران کشور را با تخصیص صددرصد( ۱۰۰٪) در این حساب تودیع کند. مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نمی باشد و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می شود.

نمایندگان با اصلاح ماده 7 این لایحه با 150 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده (۷) به شرح زیر اصلاح شد: وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق موظفند حق بیمه پایه موضوع این قانون را به صورت جداگانه در قبوض برق ساختمانها درج و صددرصد (۱۰۰%) آن را پس از دریافت با رعایت اصل (۵۳) قانون اساسی به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند. خزانه داری کل کشور موظف است کلیه وجوه حاصله را به حساب صندوق واریز نماید.نمایندگان با اصلاح ماده 8 این لایحه با 146 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 8 به شرح زیر اصلاح شد:

صندوق موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ وقوع حادثه تعهدات خود را ایفاء کند. بیمه مرکزی ایران موظف به نظارت دقیق در انجام تعهدات صندوق براساس مقررات مربوط است.

نمایندگان با اصلاح ماده 9 این لایحه با 137 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 9 به شرح زیر اصلاح شد:

دولت موظف است در حوادث طبیعی فاجعه بار با تشخیص شورای عالی بیمه و تأیید هیأت وزیران چنانچه منابع حساب ویژه حوادث طبیعی برای پوشش اتکائی خسارت وارده کافی نباشد، به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیأت وزیران کسری حساب ویژه را تأمین و پرداخت کند.

نمایندگان با اصلاح ماده الحاقی یک ماده 10 این لایحه با 130 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده الحاقی یک ماده 10 به شرح زیر اصلاح شد:

صندوق، مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که طبق مقررات این قانون، قوانین جاری کشور، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری اداره می شود.

نمایندگان با اصلاح ماده الحاقی 2 ماده 10 این لایحه با 138 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده الحاقی 2 ماده 10 به شرح زیر اصلاح شد:

صندوق دارای ارکان زیر است که حدود وظایف و اختیارات هر یک در اساسنامه تعیین می شود:

الف- هیأت امنای صندوق با حضور وزیر امور اقتصادی و عنوان رئیس هیأت امنا و وزرای کشور، راه و شهرسازی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل می شود. رئیس شورای عالی استان ها بدون حق رأی در جلسات هیأت امنای صندوق شرکت خواهد نمود.

نمایندگان با اصلاح ماده الحاقی 3 ماده 10 این لایحه با 134 رأی موافق، صفر رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده الحاقی 3 ماده 10 به شرح زیر اصلاح شد:

الف- حق بیمه دریافتی (اعم از سهم مالکان و سهم دولت)./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، حوادث، صحن علنی