بدری مطرح کرد ؛

مخالفت با کلیات طرح بورس حمل بار و مسافر در جلسه کمیسیون عمران

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: در نشست امروز این کمیسیون با کلیات طرح تشکیل بورس حمل بار و مسافر مخالفت شد.

  خانه ملت؛ صدیف بدری در تشریح نشست امروز این کمیسیون، گفت: نشست امروز با دستور کار بررسی کلیات طرح تشکیل بورس حمل بار و مسافر مورد بررسی قرار گرفت، در این نشست اعضای کمیسیون، نمایندگان طراح این طرح و کارشناسان توضیحاتی را مطرح کردند، اما در نهایت اعضای کمیسیون عمران با کلیات این طرح مخالفت کردند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دلیل مخالفت اعضای کمیسیون عمران مجلس با کلیات طرح تشکیل بورس حمل بار و مسافر عدم جامعیت طرح بود، اما طراحات این طرح معتقد بودند طراحی بورس در این حوزه به افزایش عدالت و شفافیت در عرصه حمل و نقل بار و مسافر می انجامد، در نهایت با مخالفت کمیسیون عمران، طرح مذکور برای تعیین تکلیف به صحن علنی مجلس ارسال می شود.

وی با اشاره به حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در نشست امروز کمیسیون عمران مجلس، ادامه داد: در نشست امروز همچنین طرح تحقیق و تفحص از توزیع قیر رایگان در وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت، در نهایت پس از توضیحات وزیر مربوطه، مقرر شد که در چند هفته آینده نشست هایی با حضور نمایندگان در خواست کننده برگزار شده و اگر نمایندگان قانع نشدند، کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: در نشست امروز همچنین سوال محمد دامادی و سید جواد حسینی کیا از وزیر راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت که در این نشست اسلامی وزیر راه به سوالات مربوطه پاسخ داد، اکثر سوالات درباره وضعیت راه و زیرساخت های جاده های حوزه های انتخابیه بود، در نهایت مقرر در دو هفته آینده مسئله با حضور نمایندگان سوال کننده رسیدگی شود و پس از آن نمایندگان تصمیم خود را اعلام خواهند کرد./

 

برچسب ها

اخبار برگزیده، بخش عمران، بودجه عمرانی