بدری با اشاره به ارائه تسهیلات کم سود و معافیت های مالیاتی مطرح کرد؛

عزم دولت برای بومی سازی تجهیزات ناوگان حمل و نقل ریلی

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: وضعیت تحریمی یک فرصت بسیار خوب برای کارخانجات داخلی ایجاد کرده، از این رو دولت باید با ارائه تسهیلات کم سود و ارائه معافیت های مالیاتی در راستای حمایت از تولید داخل حرکت کند.

خانه ملت؛ صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس  با اشاره به رویکرد جدید دولت برای تولید تجهیزات ناوگان حمل و نقل ریلی در کارخانجات داخلی، گفت: خوشبختانه با توافق وزارتخانه های مربوطه از جمله وزارت خانه های راه و شهرسازی و صمت، دولت به سمت حمایت از تولید داخل و بومی سازی تجهیزات گام برداشته است.

بهره برداری از 213 واگن قطار جدید

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: روز گذشته 213 واگن قطار مورد بهره برداری قرار گرفت که تمامی آن ها تولید داخل بود، همچنین قرار است که در آینده ای نزدیک تعدادی لکوموتیو، واگن جدید مسافربری و باری مورد بهره برداری قرار گیرد.

اختصاص تسهیلات به کارخانجات تولید تجهیزات حمل و نقل ریلی در چند سال اخیر

وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن در چند سال اخیر حمایت های قابل قبولی را از شرکت های تولید داخل در حوزه خدمات ریلی صورت داده، به ویژه در این حوزه اعتبارات قابل قبولی در قالب تسهیلات به کارخانجات اختصاص داده شد
وی گفت: خوشبختانه وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن در چند سال اخیر حمایت های قابل قبولی را از شرکت های تولید داخل در حوزه خدمات ریلی صورت داده، به ویژه در این حوزه اعتبارات قابل قبولی در قالب تسهیلات به کارخانجات اختصاص داده شد.

حوزه حمل و نقل ریلی باید به سمت استفاده از ظرفیت های داخلی و خودکفایی هدایت شود

بدری ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت بین المللی، حوزه حمل و نقل ریلی باید به سمت استفاده از ظرفیت های داخلی و خودکفایی هدایت شود، از این رو قطعا تقویت کارخانجات داخلی در این شرایط به کمک نوگان حمل ونقل ریلی خواهد آمد.

استفاده از ظرفیت های داخلی برای خودکفایی در حوزه حمل و نقل ریلی

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: همچنین در چند ماه اخیر وزارت راه و شهرسازی تفاهم نامه ای را با فولاد مبارکه برای تولید ریل منعقد کرده، که این نشان دهنده این است که ما می توانیم از دانش و ظرفیت های کنونی کشور برای کاهش وابستگی و واردات و تقویت خودکفایی استفاده کنیم.

دولت باید با ارائه تسهیلات کم بهره و ارائه معافیت های مالیاتی در راستای حمایت از تولید داخل حرکت کند

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به نظر من وضعیت تحریمی یک فرصت بسیار خوب برای کارخانجات داخلی ایجاد کرده، از این رو دولت باید با ارائه تسهیلات کم بهره و ارائه معافیت های مالیاتی در راستای حمایت از تولید داخل حرکت کند.