حسینی با اشاره به بررسی لایحه تجارت در مجلس مطرح کرد:

تغییرات بنیادین در نظام بازرگانی با ایجاد نمایندگی های تجاری

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، معتقد است در لایحه اصلاح قانون تجارت با ایجاد نمایندگی های تجاری و اعطای امتیاز کسب و کار تغییرات بنیادین در نظام بازرگانی ایجاد و معاملات تجاری رونق می یابد.

خانه ملت ؛ محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس، گفت: قانون فعلی تجارت مربوط به سال 1311 بوده و شاکله این قانون براساس داد و ستد در گذشته طراحی شده است، بنابراین باید تغییراتی در این قانون براساس تحولات در حوزه تجارت برمبنای تغییرات ایجاد شده در حوزه تکنولوژی صورت می گرفت، چراکه قانون فعلی پاسخگوی حوزه تجارت کشور نبود.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر امکان تغییر تمامی اصطلاحات و واژه های کهنه، جا افتاده و ملموس بین مردم همانند حق العمل کاری و دلالی فراهم نبود چرا که ممکن بود مشکلاتی در تجارت ایجاد کند، البته استفاده از اصلاحات قدیمی و عرفی در قانون جدید به روح تجارت امروزی آسیبی نمی رساند.

نگاه در اصلاح قانون تجارت رفع مشکلات امروزی حوزه داد و ستد بوده است

وی با اشاره به اینکه مجلس به دلیل تغییرات در حوزه داد و ستد اصلاح قانون تجارت را در دستورکار قرار داد و براین اساس برخی اصطلاحات عرفی کماکان بدون تغییر ماند، ادامه داد: در بسیاری از سرفصل ها نیازهای جامعه امروز لحاظ شده و نگاه در اصلاح قانون تجارت رفع مشکلات امروزی حوزه داد و ستد بوده است.

حسینی با بیان اینکه براساس قانون فعلی تجارت افراد باید در قراردادها اصل اسناد کاغذی را نگه داری می کردند که این موضوع با توجه به الکترونیکی شدن خدمات دشوار بود، تاکید کرد: امروزه ثبت تمامی اسناد و قراردادها براساس سیستم های الکترونیکی انجام می شود، بنابراین باید شیوه نگهداری اسناد تغییر می کرد که در قانون فعلی تدابیری به این منظور اندیشیده شده است که بر این مبنا تمامی اسناد باید به تایید سازمان مربوطه برسد و اینگونه نیست که هر روز بتوان اسناد و قراردادها را تغییر داد و یا مواردی را در آن کم و زیاد کرد.

برخی از قراردادهای الکترونیکی مورد تایید بازرسان و حسابرسان قرار نمی گرفت

وی در تشریح دلایل اولویت بخش قراردادهای تجاری نسبت به سایر فصول قانون همانند بخش ورشکستگی و اسناد تجاری، افزود: در حال حاضر برخی از قراردادهای الکترونیکی مورد تایید بازرسان و حسابرسان قرار نمی گرفت و ایراداتی از سوی حسابرسان نسبت به شیوه های جدید وارد می شد، بنابراین مجلس بخش قراردادهای تجاری را در اولویت قرار داد و به تصویب رساند تا ایرادات مطرح شده متناسب با شرایط روز در انجام معاملات و انعقاد قراردادها اصلاح شود که این موضوع می تواند گام موثری در حوزه تجارت و داد و ستد محسوب و تحولاتی در این زمینه ایجاد کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه اصطلاحات تعریف شده در لایحه اصلاح قانون تجارت مانند "تصمیم متعارف"، "اعتماد متعارف" و غیره توسط تدوین کننده نگارش شده است، ادامه داد: اگر فردی در بخش قراردادهای تجاری و اصطلاحات عرفی پیشنهادی داشت، باید در زمان بررسی لایحه تجارت در کمیسیون مطرح می کرد، البته در حال حاضر اگر حقوقدانان پیشنهاداتی در رابطه با اصطلاحات و حتی ابهامی در مواد لایحه دارند، می توانند در طول بررسی جزییات در شورای نگهبان این ایرادات را مطرح کنند تا این موارد از سوی شورای نگهبان به مجلس ارائه و رفع شود.

یک فرد باید بتواند به راحتی یک فروشگاه زنجیره ای و یا یک نمایندگی مجاز ایجاد کند

وی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان در سال 92، ایرادات کلی به لایحه اصلاح قانون تجارت گرفته بود، تصریح کرد: با توجه به اینکه مسیر بررسی این لایحه طولانی شده و در سه دوره مجلس مورد بحث قرار گرفته بود، نمایندگان تصمیم گرفتند که هرچه سریع تر اصلاح قانون تجارت را در دستورکار قرار دهند که ایرادات کلی شورای نگهبان نیز در این بخش برطرف شده است.

تشریح فواید اعطای امتیاز کسب و کار برای ایجاد رونق معاملات تجاری

حسینی با اشاره به ایجاد مفاهیمی جدید در اصلاح قانون تجارت مانند نمایندگی تجاری و قانون توزیع، افزود: شیوه های ثبت شرکت، موسسه و بنگاه های تجاری براساس قانون فعلی قدیمی و کهنه بود و هر یک از بنگاه ها و شرکت ها اگر به دنبال ایجاد یک شعبه و یا یک نمایندگی بودند به دلیل ابهامات قانونی و تناقض نظرها نمی توانستند اقدامات لازم و اصولی را انجام دهند و امکان ایجاد این نمایندگی ها فراهم نبود، در حالی که شرایط فعلی تجارت به گونه ای است که یک فرد باید بتواند به راحتی یک فروشگاه زنجیره ای و یا یک نمایندگی مجاز ایجاد کند که در اصلاح قانون تجارت این مشکلات رفع شده و تغییرات بنیادین در نظام تجاری ایجاد می کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در تشریح فواید اعطای امتیاز کسب و کار برای ایجاد رونق معاملات تجاری، گفت: یکی از بحث های فعلی این است که برخی افراد به موضوع مالکیت معنوی، ثبت اختراع و یا اینگونه موارد کمتر توجه می کنند که در اصلاحیه قانون تجارت تحولاتی در این بخش ایجاد و الزاماتی برای آن تعریف شده است./