کریمی با اشاره به آغاز گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران:

مزایای کاهش گام به گام تعهدات برجامی از سوی ایران

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس معتقد است کاهش گام به گام تعهدات برجامی از سوی دولت باید از زمان خروج آمریکا از برجام آغاز می شد و تأخیر بیش از این در اجرای گام ها به صلاح کشور نیست.

خانه ملت؛ علی اکبر کریمی با اشاره به آغاز گام سوم کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسلامی از روز گذشته، گفت: برداشتن گام های پشت سر هم برای بازگشت به شرایط قبل از پذیرش تعهدات برجامی که از آغاز همواره به آن متعهد بودیم اما طرف مقابل در اجرای تعهدات خود خلف وعده کرد، جزء حقوق بدیهی ما بوده که در برجام نیز ذکر شده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به رفتار اروپایی‌ها بعد از برداشتن گام اول و دوم، چه پیش‌بینی درباره رفتار آنها بعد از آغاز گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران می توان داشت، اظهار کرد: جمهوری اسلامی به هر حال مسیر بازگشت را طی می کند و قاعدتا اگر این موضوع برای اروپایی ها مهم باشد، آنها نیز به سمت اجرای تعهدات خود می روند.
علی اکبر کریمی

وی افزود: عدم اجرای تعهدات از سوی اروپایی ها علیرغم فرصت هایی که به آنها دادیم، اثبات می کند آنها از ابتدا عزمی برای ایفای تعهدات برجامی خود نداشتند از این رو باید گام های کاهش تعهدات برجام را فارغ از نتیجه مقتدرانه برداریم و تصمیمات هسته ای خود را اجرایی کنیم.

کاهش گام به گام تعهدات برجام حسن نیت جمهوری اسلامی را اثبات کرد

کریمی در ادامه با تأکید بر اینکه کاهش روند تعهدات برجام به صورت گام به گام حسن نیت ما را به جهان اثبات می کند، یادآور شد: جمهوری اسلامی در یک روند متعارف و منطقی در مسیر کاهش تعهدات برجامی قدم برداشته که همین شیوه توانسته است امکان هرگونه بهانه جویی را از جامعه جهانی و مجموعه 1+5 در مقابل جمهوری اسلامی ایران بگیرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در پایان با یادآوری این مطلب که باید خیلی پیش از این و از زمان خروج آمریکا از برجام، اقدامات کاهش روند تعهدات برجام را آغاز می کردیم، خاطرنشان ساخت: تا کنون نیز فرصت زیادی را از دست دادیم که صرفا امکان فشار از سوی طرف مقابل را افزایش داد و به ضرر ما بود لذا تأخیر بیش از این در اجرای این روند به صلاح کشور نیست./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده