کوچکی نژاد مطرح کرد ؛

در گام چهارم کاهش تعهدات برجامی چیزی از برجام نخواهد ماند

جبار کوچکی نژاد با بیان اینکه جمهوری اسلامی فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود را با جدیت افزایش می دهد، گفت: با این حال بازرسان آژانس همچنان امکان نظارت بر روند فعالیت های هسته ای ایران را دارند.

 خانه ملت؛ جبار کوچکی نژاد در مورد گام سوم کاهش تعهدات برجامی که به دستور رئیس جمهور که از روز جمعه آغاز شده است، گفت: اقدامات آمریکا و اروپا با برداشتن گام های اول و دوم کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران تغاییری نکرد و صرفا فضا را به سمت مذاکره بردند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: گام سوم کاهش تعهدات برجامی نیز که با دستور رئیس جمهور آغاز شده است، نمی تواند تحولی در رفتار اروپایی ها ایجاد کند.

وی در ادامه با بیان اینکه اروپا و آمریکا سناریوی مشترکی را با یکدیگر ادامه می دهند، عنوان کرد: سران اروپایی و آمریکایی بر اساس یک مفاهمه در حال حرکت هستند و با گام های ایران تغییری در رفتار آنها پیش نمی آید لذا ما باید مسیر خود را در حوزه فعالیت های هسته ای ادامه دهیم.

در گام چهارم کاهش تعهدات برجامی چیزی از برجام نخواهد ماند

کوچکی نژاد همچنین با بیان اینکه دیگر از برجام چیزی جز یک پوسته نمانده، اظهار کرد: آژانس انرژی اتمی و دانشمندان هسته ای ما باید اقدامات خود را در حوزه هسته ای ادامه دهند که این اقدامات شامل هر نوع اقدام صلح آمیزی می شود و در صورت نیاز غنی سازی 20 درصد را نیز در دستور کار قرار می دهیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: نظارت آژانس به روی فعالیت‌های ما ادامه خواهد داشت چرا که همچنان در چارچوب NPT حرکت می کنیم و بازرسان آژانس اجازه دارند همچنان بر فعالیت های هسته ای ایران نظارت داشته باشند و صرفا در حوزه نظامی اجازه ورود ندارند.
وی  در پایان خاطرنشان کرد: در گام چهارم دیگر چیزی از برجام نمی ماند./
 

برچسب ها

آمریکا، آمریکا و اروپا، اخبار برگزیده، اروپا، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)