میرزاده مطرح کرد ؛

اهمیت و چگونگی اجرا رتبه بندی معلمان

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: دولت وظیفه دارد رتبه بلندی معلمان را انجام دهد؛ اینکه رتبه بندی بر چه اساسی قرار است شکل بگیرد اهمیت دارد، وزیر جدید هم جایگاه قانونی این مسئله را درک کرده و پیگیر آن خواهد بود.

 خانه ملت؛ سیدحمایت میرزاده به اهمیت و چگونگی اجرا رتبه بندی معلمان اشاره کرد و گفت: چگونگی اجرای رتبه بندی معلمان اهمیت دارد؛ اینکه چه زمانی و در چه مرحله ای عملیاتی می شود اهمیت زیادی ندارد، دولت از ابتدای فرودین سال 1396 قرار بر اجرای رتبه بندی معلمان را داشته بود؛ اینکه در حال حاضر اجرا نمی شود یا به تاخیر افتاد به علت نداشتن بودجه یا هر دلیل دیگری بحث جدا است.

نماینده مردم گرمی و مغان در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت وظیفه دارد رتبه بلندی معلمان را انجام دهد اینکه رتبه بندی بر چه اساسی قرار است شکل بگیرد اهمیت دارد؛ وزیر جدید هم به جایگاه قانونی این مسئله را درک کرده و پیگیر آن خواهد بود.

وی در ادامه تصریح کرد: در خبرهای قبل عنوان شده بود که اول مهر زمان اجرایی رتبه بندی معلمان است. ما مسئول اجرای رتبه بندی معلمان نیستیم و نمی توانیم صد در صد زمان اجرای آن را تایید کنیم.

باید از رتبه بندی معلمان به یک تعریف برسیم

نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: ابتدا باید دستور العمل رتبه بندی بیایید و مشخص شود که این رتبه بندی شامل کدام معلمان با کدام مدرک تحصیلی می شود، سپس چگونگی اجرا رتبه بندی معلمان اهمیت دارد نه تاریخ اجرایی آن؛ در حال حاضر نه چگونگی اجرای رتبه بندی مشخص است نه زمان اجرایی شدن آن، در مبحث رتبه بندی باید به یک تعریف کلی از رتبه بندی و سپس چگونگی اجرای آن و در پایان به زمان اجرای آن برسیم.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: دولت مجوز داشت از اول برنامه ششم توسعه یعنی از ابتدای فرودین سال 96 رتبه بندی معلمان را اجرا کند اگر تا به حال به خاطر مسائل مادی اجرا نشده یک مسئله دیگر است اما هنوز مشخص نشده رتبه بندی چه بوده و چه تعریفی برای آن باید داشته باشیم؛ دولت که آموزش و پرورش هم در داخل آن است باید از رتبه بندی یک تعریف کلی به معلمان و قشر فرهنگی بدهد بعد به مرحله اجرایی و زمان اجرا آن برسیم./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، حقوق معلمان، رتبه بندی معلمان، طرح رتبه بندی معلمان، لایحه رتبه بندی معلمان، لایحه نظام رتبه بندی معلمان