خبر

مسیر شما: اخبار ضرورت توجه به قیمت خرید تضمینی گندم
ضرورت توجه به قیمت خرید تضمینی گندم

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه تولید گندم در مقایسه با سال های گذشته افزایش داشته اما اختلاف قیمت ها موجب بروز کسری شده است، گفت: دولت در صورت کسری گندم باید از طریق واردات آن را جبران کند.

  خانه ملت؛ سید علاءالدین خادم در خصوص خروج سه میلیون تن گندم از چرخه خرید تضمینی، گفت: در ابتدای سال زراعی جاری قیمت اولیه دولت به منظور خرید تضمینی گندم پایین تر از یک هزار و 700 تومان بود که این رقم با بررسی‌های مجدد در وزارت جهاد کشاورزی، دولت و نهایتا در کمیسیون تلفیق به یک هزار و 740 تومان افزایش پیدا کرد.

نقد واسطه‌های گندم بهتر از نسیه دولت

نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه واسطه‌ها در بازار، گندم را از کشاورزان با قیمت بالاتری نسبت به نرخ دولتی و به صورت نقدی خریداری می‌کردند، ادامه داد: کشاورزان با توجه به شرایط بهتر فروش گندم در بازار آزاد بخشی از محصول تولیدی خود را در اختیار واسطه‌ها قرار می‌دادند.

گندم به سمت بازارهای غیر معمول هدایت شده است

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم این محصول به سمت بازارهای غیرمعمول هدایت می شود، عنوان کرد: با توجه به هدایت گندم تولیدی کشاورزان به سمت مصارف دامی دولت برای تامین نیاز کشور و تولید آرد دچار مشکل می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه تولید گندم با توجه به بارندگی‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش داشته اما اختلاف قیمت‌ها موجب بروز کسری شده است، خاطرنشان کرد: دولت در صورت کسری گندم مجبور است برای جبران آن از طریق واردات اقدام کند./
 

نظر شما
مشخصات خبر