فولادگر مطرح کرد ؛

معافیت مالیاتی مشمول صادرات مواد اولیه نمی شود

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی می گوید صادرات بیش از اندازه سنگ آهن، برخی واحدهای تولید فولاد را با کمبود مواد اولیه روبه رو کرده است.

خانه ملت ؛ حمیدرضا فولادگر درباره صادرات بیش از اندازه سنگ آهن، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور مدیریت بازار، برای صادرات سنگ آهن عوارض 25 درصدی وضع کرد تا به تولید داخلی فولاد کمک کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صادرات بیش از اندازه سنگ آهن، برخی واحدهای تولیدی را با کمبود مواد اولیه موردنیاز فولاد روبه رو کرد، افزود: اولویت نخست کشور تامین نیاز داخلی و حفظ زنجیره تولید است.

وی اظهار کرد: در صورتی که فرآوری و استخراج سنگ آهن بیش از برنامه جامع تولید فولاد باشد، صادرات نه تنها مشکلی در زنجیره تولید ایجاد نمی کند بلکه ارزآوری برای کشور نیز به همراه دارد حال آنکه در حال حاضر میزان تولید سنگ آهن کمتر است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در چین حجم تولید سنگ آهن بسیار است به همین دلیل این کشور می‌تواند با ورود به بازارهای جهانی از یک سو صادرات و از سوی دیگر واردات انجام دهد، اضافه کرد: برای تحقق برنامه جامع فولاد باید مواد اولیه –سنگ آهن- تامین شود.

شرکت ذوب آهن اصفهان به سنگ آهن نیاز دارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت ذوب آهن اصفهان به سنگ آهن نیاز دارد، ادامه داد: اگرچه باید بازارهای صادراتی را حفظ کرد اما تامین نیاز شرکت‌های داخلی در اولویت است؛ برای رسیدن به برنامه جامع تولید فولاد باید صادرات سنگ آهن را کاهش داد که وضع عوارض 25 درصدی در هیمن راستا بود.

معافیت مالیاتی مشمول صادرات مواد اولیه نمی شود

وی با بیان اینکه در قانون رفع موانع تولید معافیت مالیاتی مشمول صادرات مواد اولیه نمی شود، گفت: ممکن است با وضع عوارض 25 درصدی برای صادرات فولاد، صادرکنندگان معترض شده و بیان کنند که در این شرایط صادرات مقرون به صرفه نیست در نتیجه بازارهای هدف از دست می رود اما باید به این نکته نیز توجه شود که اولویت حفظ زنجیره تولید داخلی است.

راه درازی برای اجرای برنامه جامع فولاد در پیش است

فولادگر با بیان اینکه براساس برنامه ششم توسعه، تولید فولاد باید به 50 میلیون تن افزایش یابد اما در حال حاضر این میزان 20 میلیون تُن است، ادامه داد: در حال حاضر پروژه‌های عمرانی در رکود به سر می برد که در صورت رونق این پروژها میزان مصرف فولاد و در نتیجه مصرف سنگ آهن افزایش پیدا می‌کند.

بسیاری از معادن سنگ آهن تاکنون کشف نشده است

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی مجلس با بیان اینکه اگرچه سنگ آهن کشور بسیار است اما بسیاری از معادن آن تاکنون کشف نشده، تصریح کرد: تولید سنگ آهن باید متناسب با تولید 50 میلیون تن فولاد باشد در این شرایط صادرات مازاد این مواد معدنی منعی ندارد./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، فولاد، معادن، معادن سنگ آهن