طرح تأسیس موزه جنایات آمریکا در دستور کار کمیسیون فرهنگی

کمیسیون فرهنگی مجلس هفته آینده در در روزهای یکشنبه و سه شنبه نشست تخصصی خواهد داشت که طرح تأسیس موزه جنایات آمریکا در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

 خانه ملت؛ اعضای کمیسیون فرهنگی در هفته پیش رو در روزهای یکشنبه 31شهریورماه  و سه شنبه (دوم مهرماه) نشست تخصصی برگزار می‌کنند.

استماع گزارش دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، ادامه بررسی لایحه حمایت از مالکیت فکری و بررسی طرح تأسیس موزه جنایات آمریکا دستور کار کمیسیون فرهنگی در روز یکشنبه است.

در روز سه شنبه نیز اعضای کمیسیون پس از بررسی رویدادهای فرهنگی کشور، طرح افزایش کارآمدی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی در گسترش اخلاق عمومی را در دستور کار دارند./

پایان پیام

برچسب ها

آمریکا، اخبار برگزیده، نماگر حقوق مالکیت فکری