بهادری مطرح کرد ؛

شفافیت هدف و استراتژی شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در بنادر

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی به دلیل نبود زمینه جذب سرمایه شرکت های داخلی، سرمایه گذاران اقدام به سرمایه گذاری در کشورهای منطقه از جمله ترکیه می کنند.

 خانه ملت؛ سید هادی بهادری با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی جهت توسعه بنادر کشور، گفت: به نظر من اولویت اصلی در حوزه توسعه بنادر، جذب سرمایه های داخلی است.

فرار سرمایه شرکت های داخلی به کشورهای منطقه

در شرایط کنونی به دلیل نبود زمینه جذب سرمایه شرکت های داخلی، سرمایه گذاران اقدام به سرمایه گذاری در کشورهای منطقه از جمله ترکیه می کنند، حال می توان از ظرفیت های بنادر برای جذب سرمایه ها استفاده کرد
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی به دلیل نبود زمینه جذب سرمایه شرکت های داخلی، سرمایه گذاران اقدام به سرمایه گذاری در کشورهای منطقه از جمله ترکیه می کنند، حال می توان از ظرفیت های بنادر برای جذب سرمایه ها استفاده کرد.

باید اهلیت شرکت های داخلی برای سرمایه گذاری در بنادر مورد توجه قرار گیرد

وی گفت: البته در این راستا باید اهلیت شرکت های داخلی برای سرمایه گذاری در بنادر مورد توجه قرار گیرد، تا در آینده مشکلات ایجاد شده برای واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی ایجاد نشود.

هدف و استراتژی شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در بنادر باید مشخص و شفاف شود

بهادری ادامه داد: در بحث سرمایه گذاری های خارجی در بنادر کشور نیز باید برخی مسائل مورد توجه قرار گیرد، یکی از موضوعات مهم این است که هدف و استراتژی شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری مشخص و شفاف شود، به طور مثال چین اخیرا به مسئله صید ماهی در آب های جنوبی ورود کردند و قراردادی میان دو طرف منعقد شد، اما در زمان اجرا شاهد بودیم که آن ها به گونه ای عمل می کنند، که زیست آبزیان به خطر افتاده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: بنادر جزء بخش های بسیار مهم و حساس در اقتصاد کشور هستند، از این رو برای تکرار نشدن اتفاقات گذشته در بحث واگذاری امور به بخش خصوصی، مجلس باید ورود کند، از این رو به نظر من پیش از انعقاد این گونه قراردادها، موضوع باید به صورت تخصصی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، افزایش سرمایه، افزایش سرمایه گذاری صنعتی، بنادر