پورحسین مطرح کرد ؛

ضرورت مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه زمین خواری در برخی موارد سیستمی است از دستگاه های متولی خواستار همکاری بیشتر با قوه قضائیه برای تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز شد.

 خانه ملت؛ شکور پورحسین با ارزیابی مثبت قلع و قمع بناهای احداثی غیرمجاز در اراضی کشاورزی، گفت: همراهی دستگاه قضا برای صدور مجوز مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی جای تقدیر دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از دستگاه‌های متولی خواستار همکاری بیشتر دستگاه ها با قوه قضائیه برای تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز شد و افزود: باید با سودجویانی که اقدام به تغییر‌ کاربری اراضی کشاورزی می‌کنند با جدیت برخورد شود.

ضرورت مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی

وی با تاکید بر ضرورت مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی، ادامه داد: با تغییر کاربری اراضی کشاورزی اقتصاد دچار مشکل خواهد شد بنابراین نیاز است با سودجویان در حوزه ساخت و ساز غیرمجاز قاطعانه برخورد شده و هیچ مماشاتی در این رابطه صورت نگیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: اغماض‌ها، تخلفات و رانت‌هایی در این رابطه وجود دارد که منجر به ساخت‌های غیرمجاز می‌شود که می طلبد گشت‌های شهرداری‌ها و بخشداری‌ها نظارت مناسبی را بر ساخت و سازها داشته باشند و بی شک با اقدامات پیشگیرانه مناسب شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز نخواهیم بود و هزینه مضاعفی به مردم وارد نمی‌شود.

پورحسین یادآور شد: متخلفان و سودجویان باید بدانند که در صورت هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز قانون به شدت با آنها برخورد خواهد کرد.

تمامی بناهای غیرمجاز باید قلع و قمع شوند

نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه تمامی بناهای غیرمجاز باید قلع و قمع شوند، تصریح کرد: بر اساس قانون اگر فرآیندهای قانونی برای ساخت و ساز و بناها طی نشود باید تخریب شوند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با یادآوری قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، گفت: طبق این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و با‌غ‌ها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است.

زمین خواری در برخی موارد سیستمی است

وی یادآور شد: زمین خواری در برخی موارد سیستمی است زیرا درآمد سرشاری برای دولت در پی دارد البته قوه قضائیه در این رابطه نیز می تواند ورود و از ساخت و ساز جلوگیری کند./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، بیمه های ساختمانی، تخریب