یارمحمدی مطرح کرد؛

آثار مثبت اقتصادی توسعه بنادر و تقویت پسکرانه های بنادر

عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: کرانه ها و بنادر اقیانوسی ایران از نظر ژئوپولتیکی جزء چهار یا پنج منطقه برتر در جهان هستند که ظرفیت ها و مزیت های بسیار بالایی برای انتقال کالا به کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای دارند.

 خانه ملت؛ علیم یارمحمدی با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره احتمال ورود کشورهای خارجی به بحث سرمایه گذاری در حوزه بنادر، گفت: قطعا ایران از همکاری های مشترک با کشورهای خارجی در بحث سرمایه گذاری در حوزه بنادر استقبال می کند.

سرمایه گذاران داخلی اولویت اصلی برای سرمایه گذاری در بنادر شرق کشور

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته اولویت اصلی سازمان بنادر و کشتیرانی و وزارت راه و شهرسازی در توسعه بنادر و پسکرانه ها، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی داخلی و جذب سرمایه های موجود در کشور است، اما می توان از پستانسیل های خارجی نیز به صورت هدفمند استفاده کرد.

آثار مثبت اقتصادی توسعه بنادر و تقویت پسکرانه های بنادر

وی تصریح کرد: توسعه بنادر و تقویت پسکرانه های بنادر از اهمیت بسیار بالایی در اقتصاد تمام کشورهای برخوردار است، حال این موضوع در شرایط کنونی برای کشورمان بیش از گذشته ضروری است، اما به نظر من در توسعه بنادر باید اولویت بندی دقیقی صورت گیرد.

تقویت کرانه های اقیانوسی در اولویت قرار دارد

یارمحمدی با بیان اینکه در توسعه بنادر کشور، تقویت کرانه های اقیانوسی در اولویت قرار دارد، گفت: در تمام کشورها برای توسعه بنادر، توجه حاکمان به سمت توسعه بنادر اقیانوسی معطوف شده است، زیرا این مناطق مزیت های بالای اقتصادی دارند.

کرانه های اقیانوسی ایران در صدر مناطق برتر از نظر ژئوپولتیکی

عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: به نظر من کرانه ها و بنادر اقیانوسی ایران از نظر ژئوپولتیکی جزء چهار یا پنج منطقه در جهان هستند که ظرفیت ها و مزیت های بسیار بالایی برای انتقال کالا به کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای دارند که دولت باید با برنامه ریزی دقیق و جذب سرمایه ها در عرصه توسعه بنادر تلاش کند./

پایان پیام

برچسب ها

احداث بنادر، اخبار برگزیده، ایجاد نگهداری و بهسازی بنادر، بخش دریا و اقیانوس، بنادر، بنادر تجاری و شیلاتی، تجارت، بنادر و کشتیرانی