در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ایمنی مدیریت پسماند پرتو زا اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا را اصلاح عبارتی کردند.

  خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 2 مهرماه) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا با 162 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه اصلاح عبارتی کردند.

متن اشین لایحه به شرح زیر است:

به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتو زا مشتمل بر یک مقدمه و ۴۴ ماده به شرح پیوست با لحاظ برداشت‌ها و شرایط زیر ملحق گردد و اسناد مربوط را تسلیم نماید:

۱- از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران: الف – همکاری بین‌المللی مقرر در بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون، شامل همکاری برای تسهیل خرید و انتقال تجهیزات، مواد، دانش، فناوری و آموزش مربوط به ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتو زا نیز خواهد شد.

ب: مفاد این کنوانسیون به ویژه ماده ۲۷ کنوانسیون به هیچ وجه متضمن یا وضع کننده هیچ گونه تعهدی نمی‌باشد که دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق تصویب یا الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط یا به گونه‌ی دیگری به موجب حقوق بین‌الملل به صورت صریح نپذیرفته است./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، خدمات ایمن، صحن علنی