مفتح مطرح کرد ؛

اتحاد و انسجام باید حول محور رهبری انقلاب باشد

محمدمهدی مفتح گفت: سیاستمدارن و فعالان حوزه سیاست اگر اختلاف نظری در داخل کشور با هم دارند، آن را کنار بگذارند و در مقابل نظام سلطه به صورت یکپارچه ایستادگی کنند.

خانه ملت؛ محمدمهدی مفتح به لزوم اتحاد و انسجام جریانات سیاسی کشور در مقابل دشمنان انقلاب اسلامی اشاره و اظهار داشت: ما با دشمنان غداری مواجه هستیم، که البته دشمنی این‌ها هم با انقلاب اسلامی ایران اساسی و ریشه‌ای است.

جمهوری اسلامی از مبنا با سلطه‌گری مخالف است

وی در ادامه افزود: کشور ما به احکام شرعی و اسلامی پایبند است و به دنبال برقراری حکومت اسلامی در نقاط گوناگون هستیم تا اینکه یک حکومت جهانی تشکیل شود؛ بنابراین ما از مبنا با سلطه‌گری و اینکه مغایر با احکام اسلامی حکومت کنند، مخالف هستیم؛ حالا هر فرد یا کشوری هم که می‌خواهد، باشد.

تا وقتی که جمهوری اسلامی پایبند به اعتقادات خود است، دشمن به مسیرش ادامه می‌دهد

وی تطصریح کرد : جمهوری اسلامی ایران از اساس با نظام سلطه مخالفت دارد و تا وقتی هم که ما پایبند به اعتقادات خود هستیم؛ نمی‌توانیم هیچ‌گونه انتظاری از دشمنان این انقلاب داشته باشیم؛ چرا که این یک اصل است.

کشورهای طرف مقابل ما از ترس تحریم آمریکا حاضر به معامله با ایران نیستند

نماینده مردم تویسرکان به حیله‌گری دشمنان انقلاب اسلامی ایران اشاره و اظهار کرد: آمریکا دشمن بسیار حیله‌گر و نیرنگ باز جمهوری اسلامی ایران است که از ابزارهای زیادی را هم در اختیار دارد و به سبب همین اقتدار مالی که دارد؛ کشورهای طرف مقابل ما از ترس تحریم آمریکا حاضر به معامله با ایران نیستند، اگر چه انتقادات و نارضایتی زیادی هم نسبت به آمریکا دارند.

در دنیا یک فضای عدم همکاری در حوزه‌ی اقتصادی علیه ایران شکل گرفته است

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در دنیا یک فضای عدم همکاری در حوزه‌ی اقتصادی علیه ایران شکل گرفته است؛ بنابراین شرایط ایجاب می‌کند که همه جریانات سیاسی در داخل کشور با اتحاد و انسجام خاصی در مقابل دشمن غدار ایستادگی کنند.

ما باید برای تقویت بنیه اقتصادی کشور توانمندی‌های داخلی را فعال کنیم

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: قطعا ما باید برای تقویت بنیه اقتصادی کشور توانمندی‌های داخلی را فعال کنیم، تا اینکه اقتصاد کشور درون‌زا شود.

اتحاد و انسجام باید حول محور رهبری انقلاب باشد

مفتح به لزوم اتحاد و انسجام جریانات سیاسی کشور در مقابل دشمنان انقلاب اسلامی اشاره و اظهار کرد: با توجه به اینکه دشمنان ایران اسلامی همه توانمندهای خود را علیه کشورمان به کار بسته‌اند، بنابراین سیاستمدارن و فعالان حوزه سیاست اگر اختلاف نظری در داخل کشور با هم دارند، آن را کنار بگذارند و در مقابل نظام سلطه به صورت یکپارچه ایستادگی کنند و البته ناگفته نماند که این اتحاد و انسجام هم باید حول محور رهبری انقلاب باشد تا ایشان بتوانند مدیریت مجموعه را به خوبی اعمال کنند./
 

برچسب ها

اتحاد، اجرای قانون، احکام قانونی، اخبار برگزیده، انقلاب اسلامی، رهبر انقلاب، رهبر معظم انقلاب، رونق، رونق اقتصاد