در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

ارجاع ماده نحوه احتساب مالیات برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی به کمیسیون اقتصادی

نمایندگان مجلس ماده ۸ لایحه مالیات بر ارزش افزوده که درباره نحوه احتساب مالیات برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی است به کمیسیون اقتصادی مجلس موافقت کردند.

  خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه ( 9 مهرماه ) مجلس شورای اسلامی درجریان رسیدگی به ماده (8) لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ارجاع این ماده و تبصره‌های آن با 174 رأی موافق، 6 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: باید اصطلاحات و الفاظ در ماده (8) به درستی استفاده شود و رفع ابهام شود.

وی تأکید کرد: الفاظ باید درست باشد و به قول مقام معظم رهبری الفاظ باید جامع، کامل و ادیبانه باشد در نتیجه باید به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود تا اصطلاحات رفع ابهام شود.

در ماده (8) آمده است: مالیاتی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات موردنیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخته می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور و از مالیات فروش آنها کسر می شود. در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره های بعد منتقل نماید. در صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان امور مالیاتی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد مابه التفاوت مذکور از محل وصولی های جاری اقدام نماید در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان 2 درصد در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر خواهد بود. متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مؤدی و رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 محکوم می شوند.

تبصره ۱- مالیات و عوارض خرید نهاده های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) دولت قابل استرداد نبوده و جزء بهای تمام شده دارایی های مزبور منظور می گردد.

تبصره ۲- در صورتی که مزدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون مشمول عوارض و مالیات نباشد، سایر مالیات‌های پرداختی آنها قابل تهاتر با استرداد نمی باشد.

تبصره ۳- در صورتی که مؤدی به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف از ارزش افزوده اشتغال داشته باشد، صرفا مالیات و عوارضی که بابت خرید کالاها و خدمات مشمول، با نهاده های موردنیاز برای تولید آنها پرداخت کرده است، حسب مورد، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.

تبصره 4- صرف نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات خرید مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد است.

تبصره 5- آن قسمت از مالیات پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر با استرداد نیست، به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.

تبصره 6- سازمان مکلف است با رعایت تبصره های (۲) و (۵) این ماده مالیات پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تأسیس را که در دوره های قبل از بهره برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راه اندازی واحد موردنظر پرداخت کرده اند، مسترد نماید.

تبصره 7- مالیات‌ها و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌شود، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد است.

تبصره ۸- مالیات و عوارض پرداخت شده توسط سفارتخانه ها، مأموریت های دیپلماتیک، پست های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی باشند، به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات پرداخت شده توسط دفاتر سازمانهای بین المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران می باشند (اتباع غیرایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب و ابلاغ می گردد./

پایان پیام

اخبار برگزیده

برچسب ها

اخبار برگزیده، درآمدهای مالیاتی، صحن علنی