فرهنگی مطرح کرد ؛

باید چارچوبی برای ساز و کار سنجش قوانین طراحی شود

فرهنگی گفت: اخذ نظرات انتقادی مردم نسبت به طرح ها و لوایح اقدام صحیحی است و می تواند مسیر را برای قانون نویسی هموار کند.

 خانه ملت؛ محمدحسین فرهنگی در خصوص ایجاد سامانه‌ای برای اخذ نظرات مردمی پیرامون طرح‌ها و لوایح در مجلس، اظهار داشت: ایجاد این سامانه ارتباطی به سیاست‌های کلی قانونگذاری ندارد و اقدامی مناسب است.

وی  بیان کرد: قطعا مراکزی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توانند به عنوان نهاد مسئول، این نظرات را مورد استفاده قرار دهند.

وی افزود: اخذ نظرات انتقادی مردم نسبت به طرح‌ها و لوایح اقدام صحیحی است و می‌تواند مسیر را برای قانون نویسی هموار کند.فرهنگی ادامه داد: آنچه که پذیرفتنی نیست، توهین و فشار به مجلس بابت بررسی طرح‌ها و لوایح است که باید این رفتار ناپسند، تقبیح شود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدام برای تعیین ساز و کاری جهت سنجش قوانین، گفت: اگر مراد از سنجش قوانین، تعیین زمان ضرورت تغییرات مصلحت اندیشانه در قوانین باشد که اقدام را یا مجمع تشخیص مصلحت نظام باید تعیین کند یا اینکه ساز و کاری تعیین شود و چارچوب هایی را برای آن طراحی کنند تا ساماندهی شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، تدوین قوانین جدید، تصویب قوانین، تعیین مصارف خاص در قوانین