حضرتی مطح کرد ؛

بررسی طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی با حضور مدیران عامل بانک ها

رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس از بررسی طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی با حضور مدیران عامل بانک های کشور خبر داد.

 خانه ملت ؛ الیاس حضرتی با اشاره به جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مدیران عامل بانک‌های کشور، گفت: در این جلسه طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت؛ این طرح یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی است که کمیسیون اقتصادی به بررسی آن می‌پردازد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس به منظور تعمیق مباحث کارشناسی درباره طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی جلسات مکرر با کارشناسان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و تمامی مدیران عامل بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی برگزار کرد تا نظرات کارشناسی این سازمان‌ها در بررسی این طرح منظور شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس اظهار کرد: در جلسه مذکور کارشناسان و مدیران عامل بانک‌ها نظرات خود را درباره طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی مطرح کردند که این نظرات در کمیسیون اقتصادی مدنظر قرار گرفته و در بررسی طرح مذکور به آنها توجه می‌شود./

پایان پیام

برچسب ها

آسیب شناسی نظام بانکی، اخبار برگزیده، اصلاح سیستم بانکداری