مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

درباره یارانه انرژی در ایران 3. تصویر مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش به بررسی یارانه انرژی در کشور در بخش مصرف خانگی گاز طبیعی پرداخت.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان « درباره یارانه انرژی در ایران 3. تصویر مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی » با هدف ارائه تصویری روشن از وضعیت مصرف گاز طبیعی با تأکید بر بخش خانگی آورده است: مصرف گاز در بخش خانگی در ماه‌های سرد و گرم در سال 1397 به‌ترتیب در حدود 38/7 و 12/4 میلیارد مترمکعب و کل مصرف گاز در بخش خانگی در سال مذکور حدود 51/2 میلیارد مترمکعب بوده است.

بر اساس این گزارش یارانه گاز طبیعی در بخش خانگی معادل 4/96 میلیارد دلار (یا 54/6 هزار میلیارد تومان) با نرخ تسعیر دلار معادل 11000 تومان برآورد شده و سهم بخش خانگی از کل مصرف گاز کشور (به‌غیر از صادرات) در دهه اخیر کاهشی بوده است، هر چند میزان مصرف مطلق در این بخش روند رو به رشدی داشته است.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به‌طور کلی، در حدود 51 درصد از مصرف گاز در گروه «کم‌مصرف»، 36 درصد در گروه «مصرف متوسط» و 13 درصد در گروه «پر‌مصرف» قرار دارند و کل درآمد حاصل از فروش گاز طبیعی در سال 1397 در بخش خانگی، با فرض متوسط قیمت گاز طبیعی 143/6 تومان به ازای هر مترمکعب حدود 7357/08 میلیارد تومان برآورد شده است.

این گزارش می افزاید : متوسط قیمت فروش گاز خانگی در ماه‌های گرم در سال 1397 برابر با 193/5 تومان و در ماه‌های سرد 127/5 تومان به ازای هر مترمکعب بوده و متوسط فروش گاز در بخش خانگی کشور در طول سال، 143/6 تومان به ازای هر مترمکعب برآورد شده است.

مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح دارد که یکی از علل کمتر بودن قیمت فروش گاز در ماه‌های سرد به‌خاطر نوع تعرفه‌گذاری است به‌طوری‌که نرخ تعرفه گاز در تابستان بیشتر و در زمستان کمتر است.

برچسب ها

آسیب شناسی عدم توسعه ساخت داخل در پروژه های نفت و گاز کشور، ارزان بودن قیمت گاز، اعتبار نفت و گاز، ایران دومین دارنده ذخایر گازی در جهان، بهای گاز، بهینه کردن بازده منابع طبیعی ایران و به ویژه نفت و گاز، بودجه نفت و گاز، تأمین مالی طرح های نفتی و گازی