نوروزی مطرح کرد ؛

ناشران مکلف به انتشار نسخه نهایی اثر طی ۶ ماه از زمان تحویل شدند

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون ناشر باید ظرف شش ماه از زمان تحویل نسخه نهایی اثر را منتشر کند و در صورتی که نتواند دارنده حق می تواند قرارداد را فسخ کند.

 خانه ملت؛ حسن نوروزی در تشریح دستور کار روز دوشنبه ( 15 مهرماه ) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از ادامه بررسی لایحه حمایت از مالکیت فکری با حضور کارشناسانی از صدا و سیما و مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست امروز خبر داد و گفت: در نشست امروز مواد 59 تا 79 بررسی و تصویب شد که مربوط به قرارداد نشر است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون ، قرارداد نشر قراردادی است که به موجب آن پدیدآورنده یا دارنده حق، اجازه تکثیر اثر و توزیع عمومی نسخه های آن را از طریق ابزار مکانیکی، الکترونیکی یا هر روش دیگر که مورد توافق باشد طبق شرایط معین به ناشر اعطا می‌کند که به هزینه خود عهده دار تکثیر و توزیع آن شود.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون چنانچه ناشر طبق قرارداد مجاز به نشر اثر به دفعات باشد و نسخه های منتشر شده در بازار کم یاب یا تمام شوند و ناشر اثر را بازنشر نکند دارنده حق اثر می تواند بازنشر اثر را از ناشر مطالبه کند در صورت گذشت چهارماه از تاریخ درخواست و امتناع ناشر از بازنشر اثر پدیدآورنده می تواند قرارداد را فسخ کند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس دهم، یادآور شد: همچنین پدیدآورنده باید نسخه اصلی موضوع قرارداد را به ناشر تحویل دهد و در صورت نیاز به اصلاح، نسخه اصلاح شده آن را در مهلت مقرر در قرارداد و در صورت عدم تعیین مدت ظرف مهلت متعارف در اختیار ناشر قرار دهد؛ ناشر مکلف است ظرف شش ماه از زمان تحویل نسخه نهایی اثر را منتشر کند مگر اینکه برخلاف آن توافق شده باشد و دارنده حق می تواند قرارداد را فسخ کند در صورتی که دلایل ناشر در مورد تاخیر موجه نباشد باید خسارت وارده را نیز جبران کند.

نوروزی افزود: طبق مصوبه دیگر کمیسیون؛ نسخه اصلی اثر حتی پس از تحویل به ناشر در مالکیت پدیدآورنده باقی می ماند و پس از تکثیر اثر توسط ناشر پدیدآورنده حق استرداد آن را خواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده 68 مصوب؛ قرارداد تولید اثر دیداری و شنیداری قراردادی است که بین تهیه کننده و پدیدآورنده یا پدیدآورندگان به موجب آن پدیدآورنده عهده دار مشارکت در پدیدآوردن اثر و تهیه کننده عهده دار مدیریت ساخت، تامین هزینه ها، امکانات و تدارکات لازم برای پدیدآوردن اثر می شود همچنین انعقاد قرارداد تولید اثر دیداری شنیداری به طور ضمنی دلالت بر واگذاری حقوق مادی پدیدآورندگان مشترک، جز آهنگ ساز به تهیه کننده دارد مگر اینکه برخلاف آن توافق شده باشد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اسناد مالکیت، تضمین حقوق مالکیت، حقوق مالکیت