درباره یارانه انرژی در ایران 5. تصویر مصرف حامل های انرژی و آب در بخش کشاورزی

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی یارانه انرژی در ایران و مصرف حامل های انرژی و آب در بخش کشاورزی پرداخت.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان « درباره یارانه انرژی در ایران 5. تصویر مصرف حامل‌های انرژی و آب در بخش کشاورزی» آورده است : روند کلی حاکم بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی، نشان‌دهنده رشد سالیانه 5 درصدی مصرف انرژی در این بخش است؛ اما سهم بخش کشاورزی از مصرف حامل‌های انرژی رو به کاهش بوده و از 10/05 درصد در سال 1346 به 3/69 درصد در سال 1395 رسیده است.

بر اساس این گزارش در بین حامل‌های انرژی مصرفی در بخش کشاورزی نیز، سهم مصرف فراورده‌های نفتی در حال کاهش و سهم مصرف برق و گاز طبیعی در حال افزایش است. تولیدات زراعی و باغی، تولیدات دام و طیور و تولیدات گلخانه‌ای به‌ترتیب بیشترین مصرف‌کنندگان حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی هستند.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بیشترین یارانه پنهان برآورد شده در بخش حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی برای سال 1397، مربوط به برق مصرفی و به میزان 250 هزار میلیارد ریال است. یارانه گازوئیل مصرفی، 135 هزار میلیارد ریال و یارانه گاز طبیعی مصرفی، 23 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

این گزارش می افزاید : یارانه آب مصرفی در بخش کشاورزی، با فرض میانگین مصرف مورد ادعای وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو، حدود 25 هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود. بنابراین مجموع کل یارانه‌های پنهان در بخش کشاورزی از مصرف حامل‌های انرژی و آب حدود 433 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

برچسب ها

اساسنامه سازمان انرژی های نو و تجدیدپذیر، اصلاح الگوی مصرف انرژی، اصلاح تدریجی یارانه انرژی، افزایش قیمت حامل های انرژی، انرژی