کیخا مطرح کرد ؛

تعیین نرخ خرید تضمینی گندم

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: اگر قیمت نهاده های مورد نیاز کشاورزان گندم کار ثابت باقی بماند و تغییری نکند می توان قیمت ۲ هزار و ۲۰۰ برای هر کیلو گندم را با توجه به محدودیت های اقتصادی کشور پذیرفت.

 خانه ملت؛ احمد علی کیخا  در خصوص تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 98-99، گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس سال گذشته پیشنهاد داد تا قیمت گندم به عنوان محصول استراتژیک کشور بین 2 هزار و 200 تا 2 هزار و 500تومان تعیین شود.

افزایش 500تومانی قیمت گندم کافی نیست

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در ظاهر قیمت خرید تضمینی گندم افزایش 500تومانی را داشته اما این میزان افزایش کافی نیست، ادامه داد: اگر قیمت نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان گندم کار ثابت باقی بماند و تغییری نکند می‌توان قیمت 2 هزار و 200 گندم را با توجه به محدودیت‌های اقتصادی کشور پذیرفت.

پتروشیمی‌ها درخواست افزایش سه برابری کود را ارائه کرده‌اند

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پتروشیمی‌ها پیشنهاد افزایش 3 برابری قیمت کود شیمیایی را ارئه کرده اند، ادامه داد: اگر قرار است قیمت سوخت، کود شیمیایی، بذر و خدمات کشاورزی افزایش پیدا کند باید دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم تجدید نظر کند.

دولت موظف به اجرای قانون خرید تضمینی گندم است

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه باید افزایش قیمت نهاده‌ها در قیمت خرید تضمینی گندم لحاظ شود، عنوان کرد: در زمینه تعیین قیمت خرید تضمینی گندم قانون وجود دارد و دولت نیز موظف است که در چارچوب این قانون عمل کند./


کلید واژه‌ها

برچسب ها

اخبار برگزیده، خروج گندم، خرید تضمینی گندم، نرخ خرید تضمینی گندم، واردات گندم، کشت گندم، گندم