نعتی مطرح کرد ؛

تنقیح قوانین به نیازسنجی در قانونگذاری کمک می کند

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اصل موضوع نیازسنجی قوانین را برعهده دولت دانست و گفت: مجلس نیز می تواند با بررسی نحوه اجرای قوانین به نیازسنجی کمک کند.

 خانه ملت؛ بهروز نعمتی اصل بدنه کارشناسی قانونگذاری کشورها را، در دولت‌های آنها دانست و گفت: این دولت‌ها هستند که می‌توانند باعث قانونگذاری صحیح در کشور شوند.

دولت بر نیازهای اصلی کشور اشراف دارد

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: دولت ها نیازهای اصلی کشور را متوجه شده و به موضوعات مورد نیاز و اتفاقات لازم در کشور اشراف دارند لذا بر اساس نیازمندی مردم، لوایحی را تنظیم و به مجلس ارائه می کنند.

وی در ادامه تأکید کرد: نیازسنجی یکی از ابزاری است که دولت می‌تواند بر اساس لوازم و مقررات موجود در این خصوص، لوایحی را تدوین کند که در نهایت منجر به تصویب قوانین مورد نیاز کشور بر اساس ضرورت‌ها می‌شود که بتواند گرهی از امور اجرایی باز کند.

تنقیح قوانین به نیازسنجی در قانونگذاری کمک می‌کند

نعمتی در ادامه با تأکید بر اهمیت تنقیح قوانین عنوان کرد: لازم است فرصت مشخصی برای تنقیح قوانین بگذاریم، برای مثال مجلس به مدت یک سال وظیفه داشته باشد هر قانونی که درباره صادرات وجود دارد را تنقیح، قوانین تکراری را جمع بندی و تکلیف آن ها را روشن کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین مجلس می تواند روی اجرای قوانینی که به دولت ابلاغ و دستور رئیس جمهور برای اجرا صادر می شود نظارت کرده و بررسی کند کدام قوانین اجرا نمی‌شود که خود نوعی نیازسنجی برای تدوین قوانین جدید خواهد بود./

پایان پیام

برچسب ها

اجرای قانون، احکام قانونی، اخبار برگزیده، قاننونگذاری و سیاستگذاری حمایتی