رنجبرزاده مطرح کرد ؛

ذات همیشگی آمریکا، پشت کردن به تعهدات خود نسبت به سایر کشورها

عضو هیأت رییسه مجلس، حمله ترکیه به شمال سوریه را باعث شعله ور شدن آتش جنگ در منطقه دانست.

  خانه ملت؛ علی اکبر رنجبرزاده با اشاره به تهدید ترکیه در خصوص حمله نظامی به کردهای سوریه گفت: کردهای سوریه باید قبول کنند که اتکا به آمریکا چیزی جز نابودی برای آنها باقی نخواهد گذاشت بلکه باید متصل و هماهنگ با دولتی باشند که در آن کشور ساکن و زندگی کرده و سلسله مراتب حکومتی را رعایت کنند تا آسیب و گزندی متوجه آنها نشود.

کرد های ایران الگویی مناسب برای کرد های سایر کشورها

نماینده مردم اسد آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کردهای ایران الگوی بسیار مناسبی برای کردهای سایر کشورها هستند؛ چرا که کردهای ایران شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب اسلامی کرده و با اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی همراه و همسو هستند همچنین در مواقع حساس به عنوان یک رزمنده و مجاهد در صف خط مقدم دفاع از میهن قرار می گیرند و حتی در تولید و اقتصاد کشور نیز سهیم می شوند و بسیاری از پیشرفت های کشور مرهون و مدیون حضور کرد ها در تمامی عرصه های کشور است.

این نماینده مجلس در دوره دهم افزود: ایران اسلامی نیز به تبع همراهی همیشگی کرد ها با آرمان ها و اهداف کشور، هیچ تفاوتی میان آنها با دیگر اقوام قائل نشده همچنین خود را مکلف به تامین زیرساخت های لازم برای رفاه، آسایش و آرامش آنها می داند.

وی تصریح کرد: کردهای سوریه باید با الگو برداری از کردهای ایران به این نکته توجه کنند که قدرت های فرامنطقه ای تکیه گاه مناسبی برای پیشبرد اهدافشان نخواهد بود و هر زمان که منافع قدرت ها در خطر باشد، از حمایت های خود شانه خالی کرده و باعث به وجود آمدن مشکلات فراوانی برای آنها خواهد شد.

ذات همیشگی آمریکا، پشت کردن به تعهدات خود نسبت به سایر کشورها

وی ادامه داد: واقعیت حاکی از پشت کردن آمریکا به کردهای سوریه و غنیمت شمردن فرصت از جانب ترکیه برای ضربه زدن و حمله به کردهای سوریه است تا بتواند ضربه نهایی را به آنها وارد کند؛ چرا که ترکیه، کردهای سوری را عاملی مزاحم برای منافع خود می داند.

رنجبرزاده افزود: ادامه این وضعیت، روند صلح و امنیت را در منطقه به مخاطره انداخته همچنین برای هیچ یک از کشورهای منطقه خوشایند نیست؛ چرا که مجددا آتش جنگ را در سوریه شعله ور کرده و باعث به وجود آمدن ناامنی در منطقه خواهد شد.

وی تاکید کرد: کردها باید خود را با دولت مرکزی سوریه هماهنگ کرده تا بعنوان عاملی مزاحم تلقی نباشند بلکه به عنوان عضوی از بدنه جامعه سوریه تلقی شوند تا از چتر حمایتی حاکمیت سوریه در تجاوزات کشورهای دیگر برخوردار باشند.

تشنج در منطقه، پیامد حمله ترکیه به شمال سوریه

نماینده مردم اسد آباد در مجلس دهم اظهار کرد: متاسفانه حرکت اخیر ترکیه باعث ایجاد تشنج در سوریه و به تبع آن در منطقه خواهد شد که ممکن است با روشن کردن کبریتی، شعله ای مهیب ایجاد کرده که توانایی خاموش کردن آن را نداشته باشد. البته در این وضعیت مداخلات قدرت های فرامنطقه ای صورت گرفته و وضعیت را بحرانی می کند که عواقب آن بر عهده ترک ها خواهد بود.

عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: بنابراین آنچه از دولت ترکیه انتظار می رود، اتخاذ تصمیمات عاقلانه با رویکرد حفظ امنیت، صلح و آرامش در منطقه و دوری از ایجاد تنش است تا مسیر حضور قدرت های فرا منطقه ای در خاورمیانه فراهم نشود./

پایان پیام

برچسب ها

آمریکا، آمریکا و اروپا، اخبار برگزیده، اروپا، اقتصاد اروپا، بحران سوریه، حل بحران سوریه، سوریه