پاپی زاده مطرح کرد ؛

شیطنت ها و خباثت های دولت انگلیس در بحرانی کردن وضعیت منطقه غرب آسیا

پاپی زاده گفت نقش دولت انگلیس را در وضعیت نامساعد منطقه خاورمیانه بسیار پررنگ برشمرد.

خانه ملت؛ عباس پاپی زاده  با اشاره به شیطنت ها و خباثت های دولت انگلیس در بحرانی کردن وضعیت منطقه غرب آسیا گفت: نقش دولت انگلیس در بسیاری از اتفاقاتی که در منطقه خاورمیانه صورت می گیرد، قابل انکار نیست و رد پای روباه پیر را می توان در حوادث و زد و خورد های کشورهای منطقه به وضوح مشاهده کرد.

برخی کشورهای منطقه فریب خورده نقشه های شوم دولت های استکباری

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه کشورهای منطقه با اتکا به حمایت های بی پایه و اساس برخی از دولت های غربی به ویژه دولت انگلیس، درگیر جنگ های نیابتی شده و مسبب بسیاری از ویرانی ها و خرابی ها شدند و به تبع آن، پول ها و ثروت های سرشاری را نصیب قدرت های فرامنطقه ای به ویژه دولت انگلیس کرده اند.

خاورمیانه بهترین منطقه برای کسب سود برای کشورهای جنگ طلب استکباری

وی افزود: دولت های غربی، خاورمیانه را محل بسیار مناسبی برای کسب سودهای سرشار دانسته و با ایجاد تفرقه، جنگ های مذهبی و با روشن نگه داشتن نزاع های فرقه ای میان کشورهای خاورمیانه، درآمدهای سرشاری را در طول سال های اخیر کسب کرده اند که به طور قطع بازنده اصلی، برخی از کشورهای فریب خورده منطقه هستند که در نقشه شوم آنها گرفتار شده اند.

این نماینده مجلس در دوره دهم تاکید کرد: جمهوری اسلامی از ابتدا از نقشه شوم کشورهای غربی از جمله انگلیس باخبر بوده و نقش آنها را در برهم زدن امنیت خاورمیانه برای کشورهای منطقه گوشزد کرده است؛ چراکه بسیاری از مشکلات مالی و اقتصادی در کشورهای غربی از طریق فروش تسلیحات برطرف شده و آنها خاورمیانه را بهترین منطقه برای فروش سلاح می دانند.

وی خاطرنشان کرد: نباید نقش دولت انگلیس را در مشکلات منطقه نادیده گرفت؛ چراکه آنها هم پا با دولت مستکبر آمریکا در جهت منافع خود به دنبال برهم زدن آرامش و امنیت در خاورمیانه هستند؛ بنابراین به کشورهای فریب خورده منطقه توصیه می شود که با اتخاذ تصمیمات عاقلانه، دست اجانب را از منطقه کوتاه کرده تا خاورمیانه عاری از جنگ و خونریزی شده و امنیت و صلح به منطقه بازگردد./

پایان پیام

برچسب ها

آمریکا، آمریکا و اروپا، اخبار برگزیده، استکبار آمریکا، انگلیس، متحدان اروپایی آمریکا