رضایی مطرح کرد ؛

ضرورت ارائه خدمات فوریت های روانی- اجتماعی به دانش آموزان آسیب دیده

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به ضرورت توجه به آسیب های اجتماعی موجود در مدارس، گفت: رفع آسیب های اجتماعی نیازمند نهادی پاسخگو و مستقل است.

  خانه ملت؛ مسعود رضایی در رابطه با ضرورت ارائه خدمات فوریت‌های روانی- اجتماعی به دانش آموزان آسیب دیده،گفت: معمولاً مدارس کشور به لحاظ ساختاری دارای مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی جهت ارائه خدمات تخصصی و حمایتی از کودکان آسیب دیده و یا در معرض آسیب هستند و فعالیت‌هایی در راستای توانمندسازی دانش آموزان در حال اجرا است.

نماینده مردم شیراز در مجلس در رابطه ورود آسیب‌های اجتماعی به مدارس و ابتلا برخی از دانش‌آموزان مستعد به آسیب اجتماعی، افزود: هنگامی که یک معضل اجتماعی در کشور به وجود می‌آید، اجتماع‌های کوچک‌تر هم تاثیر می‌گیرند، هر چند لازم است نسبت به خطر آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان آگاه بوده و دقت بیشتری داشته باشیم چرا که در حال حاضر نیز گزارش‌ها و شکایت‌های مختلفی از آسیب‌های اجتماعی در این حوزه داریم.

عوامل مستعدکننده آسیب‌های اجتماعی در میان دانش آموزان شناسایی شود/ ضرورت تاکید بر عوامل بازدارنده با نظارت و آموزش در مدارس

وی با تاکید بر اینکه مدارس بخش کوچکی از اجتماع بزرگ کشوری هستند، اضافه کرد: اگر از گسترش و شیوع آسیب‌های اجتماعی در مدارس و میان دانش آموزان جلوگیری نکنیم در بیرون مدارس نیز خطر‌های بسیاری آنها را تهدید می‌کند بنابر این باید تمامی عوامل مستعدکننده آسیب‌های اجتماعی در میان دانش آموزان بررسی شده و بر عوامل بازدارنده در مدارس که امکان کنترل، نظارت و آموزش بیشتری وجود دارد با روش‌های مختلف تاکید شود.

رفع آسیب‌های اجتماعی نیازمند نهادی پاسخگو و مستقل است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه معضل آسیب‌های اجتماعی باید ریشه‌ای و در کل جامعه ساماندهی و کنترل شود، افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس بارها پیرامون آسیب‌های اجتماعی با حضور مسئولان مربوطه جلسه برگزار کرده است اما باید به این نکته توجه کنیم که تنها گفت‌و‌گو و بحث در این زمینه راهگشا نبوده و اجرای هر عملی در جامعه نیازمند پشتوانه و قدرت اجرایی است و سازمان های متولی چون بهزیستی، نیروی انتظامی و ... باید به این مسائل به صورت جدی ورود کنند . ازطرفی تا زمانی که نهاد پاسخگوی مستقلی وجود نداشته باشد، شاهد نتیجه مطلوبی در حوزه مدیریت و کنترل آسیب‌های اجتماعی نخواهیم بود./
 

برچسب ها

آسیب شناسی، اخبار برگزیده، دانش آموزان، قانون تأسیس و اداره مدارس