رنجبرزاده مطرح کرد ؛

قوانین با ظهور فناوری های جدید نیازمند اصلاح هستند

عضو هیأت رئیسه مجلس معتقد است با ظهور فناوری های جدید که امکان بروز فساد را افزایش می دهد، لازم است قوانین مبارزه با فساد و سیستم مدیریتی تصحیح شود.

  خانه ملت؛ علی اکبر رنجبرزاده با اشاره به سه لایحه ای که دولت با هدف مبارزه با فساد در دست تدوین و بررسی دارد، گفت: لایحه شفافیت به مجلس رسیده و در حال بررسی در کمیسیون مربوطه است، لایحه اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیز در دست اصلاح در هیأت دولت بوده و لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف عمومی نیز در فاز نظرخواهی از کارشناسان قرار دارد و در مرحله پیش نویس است.

قوانین با ظهور فناوری‌های جدید نیازمند اصلاح هستند

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت این لوایح برای مبارزه با فساد، اظهار داشت: با توجه به ظهور و بروز بسیاری از فناوری های جدید در حوزه اقتصادی و سیاسی و زندگی مردم، طبیعتا قوانینی که در گذشته تصویب شده نیازمند اصلاحات بوده و حتی به تدوین قوانین جدید برای مبارزه با فساد اداری احتیاج داریم که این لوایحه در همان راستا تنظیم شده اند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت شفاف سازی در مسائل مالی و بودجه، عنوان کرد: این لوایح در راستای رفع نواقص قوانین گذشته است که با کار کارشناسی دقیق و زمانی که مجلس روی آن می گذارد می تواند تأثیر مثبتی در روند زندگی مردم گذاشته و احساس امنیت و آرامش را به ارمغان بیاورد.

رنجبرزاده ادامه داد: در حال حاضر قوانین، آیین نامه و دستورالعمل های بسیاری در حوزه شفافیت داریم اما آنچه که به زدودن فساد در دستگاه های اداری کمک کند، نیروی انسانی است که این نیروی انسانی باید مورد توجه واقع گیرد و در لایحه شفافیت دولت به آن اذعان شده است.

تعیین نحوه تشخیص صلاحیت افراد برای احراز پست و جایگاه، راهی برای مبارزه با فساد اداری است

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه تأکید کرد: چگونگی احراز پست ها و نحوه تشخیص صلاحیت ها برای پذیرش مسئولیت ها بسیار مهم است که باید قانونی برای آن وجود داشته باشد که دولت در این خصوص تدبیر کرده است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف عمومی بیان داشت: بخشی از این لایحه کمک می کند تا جایگاه حقوقی و شخصی افراد در دستگاه های اداری از یکدیگر منفک شود و آنها بر اساس ویژگی‌‌ها و تجربیات خود انتخاب شوند و بر اساس همان نیز به وظایف خود عمل کنند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار اداری در کنار تصحیح سیستم مدیریتی کشور می تواند به مبارزه با فساد نیز کمک کند که این سه لایحه دولت در راستای همین موارد تنظیم شده است./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد، فساد، فساد اقتصادی، مبارزه با فساد