برزگر کلشانی مطرح کرد ؛

ویرانی و برادرکشی، نتیجه دخالت کشورهای بیگانه در منطقه است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعتقاد دارد، آمریکایی ها به نام ایجاد صلح، پیشرفت و توسعه می آیند، اما جز ناامنی و خون ریزی باخود به همراه نمی آورند.

خانه‌ملت؛ شهروز برزگر کلشانی با اشاره به تحولات منطقه و موضوع آتش بس بین ترکیه و سوریه گفت: امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود و دخالت کشورهای بیگانه به خصوص آمریکا چیزی جز ویرانی، جنگ و برادرکشی در منطقه به همراه نخواهد داشت.

نماینده مردم سلماس در مجلس ادامه داد: تصور می کنم برای بازگشت آرامش و ثبات به منطقه و اینکه برخی گروه ها در کشور خود دنباله روی سیاست های تنش زای آمریکا در منطقه نباشند؛ هرچه سریع تر یک نه بزرگ به آمریکایی ها بگویند.

عضو فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس با اشاره به اتفاقات و درگیری ها در کشورهای منطقه خاطرنشان کرد: هرکجا در منطقه رد پایی از آمریکا بوده، تنش ایجاد شده که نمونه آن بحرین، یمن، لبنان، مصر، افغانستان، عراق و سوریه بوده است.
آمریکا به نام صلح و پیشرفت، ناامنی به همراه می آورد

برزگر کلشانی با بیان اینکه آمریکا به کردهای سوریه خیانت کرد، مطرح کرد: آمریکا با خارج کردن نیروهای نظامی خود از این مناطق شرایط را برای تجاوز ترکیه فراهم کرد، آنها به نام ایجاد صلح و پیشرفت و توسعه به منطقه می آیند، اما چیزی جز ناامنی و خون ریزی اتفاق نمی افتد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه درگیری و کشتار مردم راهکار رفع نگرانی‌های امنیتی نیست، مطرح کرد: مناقشات و تنش‌ها موجب کشتن زنان و کودکان کرد شده، ملت کرد بخشی از مردم سوریه هستند وبرخی از این افراد روابط خویشاوندی با مردم کرد ترکیه دارند؛ اما قربانی وضعیت فعلی مردم هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه کشورهای همسایه باید از اتکا به آمریکا دست برداشته و به ملت خود و همسایگان اتکا کنند، تصریح کرد: کشورهای منطقه خواسته های مردم خود را بشنوند، حاکمان را نیز مردم باید انتخاب کنند؛ نظام سلطه و سرمایه داری غرب نباید در این فرایند دخالت داشته باشند./

برچسب ها

آمریکا، آمریکا و اروپا، اخبار برگزیده