ساری مطرح کرد ؛

ایرادات طرح تشکیل وزارت بازرگانی رفع شد

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس از رفع ایرادات طرح تشکیل وزارت بازرگانی جهت تامین نظر شورای نگهبان در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

  خانه ملت؛ علی ساری در تشریح جزییات دستورکار نشست روز دوشنبه 13آبان ماه کمیسیون اجتماعی، گفت: در این نشست تبصره‌های 1، 2، 3 و 4 طرح تشکیل وزارت بازرگانی که شورای نگهبان ایراداتی را به آنها وارد دانسته بود، مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در تبصره یک آمده که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف هر یک از وزارتخانه‌های صنایع و معاون و بازرگانی مطابق وظایف و اختیارات و سازمان‌های تابعه آنها در قبل از اقدام و تشکیل وزارت صمت موضوع مصوبه 8/4/90 مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

وی تصریح کرد: در تبصره 2 به وظایف و اختیارات وزارتخانه با توجه به 5 ساله ششم اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مدیریت خدمات کشوری اشاره دارد که در آن تغییرات زیادی اعمال نشد.

ساری خاطرنشان کرد: در تبصره 3 و 4 نیز آمده که دولت موظف است این قانون را بدون افزایش پست‌های سازمانی و نیروی انسانی اجرا کند و ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 24/11/91 هم لغو می‍‌گردد.

وی افزود: رفع ایراد در تبصره3و 4 به این صورت بود که شورای نگهبان در خصوص اصل 75 بودن به این نکته اشاره کرده که این ایراد با توجه به اینکه مصوبه 7/7/98 هیات وزیران بار مالی آن را پذیرفته است مصوبه 3 حذف می‌شود و در تبصره 4 هم با توجه به قانون تدوین و تنقیح مقررات کشور، مشکل قوانین عام و خاص مغایر حل شد و عبارت ملغی الاثر حذف و عبارت منسوخ استفاده شد.

ساری اظهار کرد: یکی از ایرادات وارد دانسته شده این بود که وقتی وزارت بازرگانی انتزاع پیدا می‌کند چارت جدیدی ایجاد می‌شود در صورتی که در عمل این پست‌ها در درون همان وزارتخانه‌ها وجود داشتند، بنابراین بزرگ شدن چارت مربوطه و ایجاد سمت جدید در تشکیلات جدید وجود ندارد به جز وزیر که در راس آن قرار می‌گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: در این نشست این ایرادات رفع شده و به تصویب رسید و نتیجه در صحن علنی ارائه خواهد شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست، یادآور شد: در این نشست انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشوری حضور داشت./

پایان پیام

برچسب ها

اثرات اقتصادی و اجتماعی، اجتماعی، اخبار برگزیده