در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده شد

نمایندگان مجلس با ارجاع طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند.

 ‌‌‌‌خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، 19 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری با پیشنهاد ‌دکتر علی لاریجانی مبنی بر ارجاع طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی با 113 رأی موافق، 79 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طرح به مدت سه هفته به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده می‌شود اگر پس از سه هفته طرح به صحن ارائه نشود متن موجود را بررسی می‌کنیم.

در این طرح آمده است:

ماده ‌واحده- مجازات حبس بیش از شش‌ماه مقرر در کلیه جرائم تعزیری به نصف تقلیل می‌یابد. چنانچه دادگاه حداکثر مدت تنصیف‌شده را کافی نداند می‌تواند متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، علاوه بر مجازات‌های تکمیلی مقرر در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مرتکب را با رعایت شرایط ذیل به یک یا چند مورد از مجازات‌های جایگزین حبس موضوع ماده (۶۴) قانون مجازات اسلامی محکوم نماید:

۱- اعمال دوره مراقبت:

الف- در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲ تا پنج‌سال

ب- در جرائم تعزیری درجه ۳ و۴ تا سه‌سال

ج- در جرائم تعزیری درجه ۵ تا دو‌سال

د- در جرائم تعزیری درجه ۶ تا یک‌سال

۲- انجام خدمات عمومی رایگان با رضایت محکوم و رعایت ماده (۸۴) قانون مجازات اسلامی

الف- در جرائم تعزیری درجه ۱ و۲ تا سه‌سال

ب- در جرائم تعزیری درجه ۳ و۴ تا دو‌سال

ج- در جرائم تعزیری درجه ۵ و۶ تا یک‌سال

۳- پرداخت جزای نقدی روزانه:

الف- در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲ یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه به مدت سه‌سال

ب- در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه به مدت دو‌سال

ج- در جرائم تعزیری درجه ۵ و ۶ یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه به مدت یک‌سال

۴- پرداخت جزای نقدی

الف- در جرائم تعزیری درجه ۱ و۲ تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال

ب- در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ تا هفتصد میلیون (700.000.000)ریال

ج- در جرائم تعزیری درجه ۵ تا پانصد میلیون (500.000.000)ریال

د- در جرائم تعزیری درجه ۶ تا دویست میلیون (200.000.000)ریال

تبصره۱- مجازات‌های حبس تعزیری که پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون به‌تصویب می‌رسد مشمول مقررات مندرج در این ماده‌واحده نمی‌شوند.

تبصره۲- جرم جاسوسی و مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر از شمول این قانون خارج است.

تبصره۳- در صورت تکرار جرم، مقررات مربوط به تشدید مجازات مقرر در ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی براساس مجازات حبس مندرج در قانون اعمال می‌شود و تنصیف مقرر در این ماده در مورد تکرارکنندگان جرم مجری نخواهد بود.

تبصره۴- محکومانی که در حال تحمل مجازات حبس می‌باشند مشمول این قانون بوده و دادگاه صادرکننده حکم قطعی، در صورت ضرورت می‌تواند نسبت به تعیین یک یا چند مورد از مجازات‌های تکمیلی و یا جایگزین حبس اقدام نماید.

تبصره۵- نگهداری زندانیان اعم از محکومان و متهمانی که با قرار در بازداشت بسر می‌برند در سلول‌های انفرادی و فضاهای غیراستاندارد ممنوع است و دادستان مکلف است در این خصوص نظارت کافی را اعمال نماید و در صورت تخلف مدیران و مأموران ذی‌ربط در زندانها، نسبت به تعقیب کیفری آنها اقدام نماید. مجازات متخلفان، انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس تعزیری شش‌ماه تا دوسال و یا جزای نقدی یکصد(100.000.000) تا پانصد میلیون(500.000.000)ریال می‌باشد.

شرایط استاندارد زندان‌ها به‌موجب آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط ریاست قوه‌قضائیه تنظیم و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، جریمه وحبس، حبس، صحن علنی